Predstavitev trase povezovalne ceste med Brežicami in Krškim jeseni?

Pogled na načrtovani novi most čez Savo.

V Krškem in Brežicah si že več let prizadevajo za izgradnjo nove povezovalne ceste čez Vrbino, ki bi občutno skrajšala pot med mestoma. O cesti je bilo govora tudi na torkovem delovnem sestanku brežiškega župana Ivana Molana z direktorjem sektorja za investicije v ceste Tomažem Willenpartom.

Kot so po sestanku sporočili z Občine Brežice, je celoten projekt trenutno v fazi pridobivanja soglasij. Če bodo potrebna soglasja pridobljena, bo javna razgrnitev projekta v septembru.

Trasa nove ceste je bila sicer že predstavljen ob javni razgrnitvi državnega prostorskega načrta leta 2013, a z njo niso bili zadovoljni nekateri krajani ob trasi in so zahtevali prestavitev.

In kako je z drugimi projekti?

Kot so sporočili, je za prvo fazo vzhodne brežiške obvoznice, ki vključuje izgradnjo najdaljšega mosta čez Savo do Trnja, in nato drugo fazo, ki vključuje več nivojsko križanje Brezina, že izbran izvajalec inženirskih storitev, ki bo spremljal celoten projekt. Temu sledijo odkupi zemljišč in postopki za pridobivanje gradbenega dovoljenja.

Za dve kolesarski povezavi, Dobova-Brežice in Brežice-Krška vas, je občina pridobila evropska sredstva. Projekt bo potekal sočasno z investicijo DRSI, v okviru katere bodo obnovili ceste ob trasi kolesarski stez. V tem trenutku je že objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za izgradnjo kolesarske povezave in rekonstrukcijo ceste za investicijo na trasi Brežice-Dobova, v prihodnjih tednih bo sledil še razpis za izbiro izvajalca za kolesarsko povezavo Brežice-Krška vas.

Ravno tako sta v pripravi investiciji v obnovo ceste v Podgračenem in Ribnici. V Kapelah potekajo odkupi zemljišč za potrebe rekonstrukcije ceste in izgradnje pločnika.

M. P.