Predstavitev dela Posavskega muzeja Brežice ter nekaj zanimivosti o grobu 114

Razstava Romula - odsevi rimskega stekla (Občina Brežice)

V Malem avditoriju Posavskega muzeja Brežice je na dan ustanovitve muzeja potekala predstavitev dela muzeja, investicij v obnovo gradu, medinstitucionalne arheološke razstave Romula – Odsevi rimskega stekla in izjemne najdbe mednarodnega pomena iz groba keltskega bojevnika na sejmišču v Brežicah, ki jo predstavlja bojni voz in bronasta etruščanska posoda.

Delo posavskega muzeja je predstavila Alenka Černelič Krošelj, v.d. direktorice muzeja. Posavski muzej je v letu 2016 ponovno povečal število obiskovalcev, pozitiven trend pa se nadaljuje tudi v letu 2017. Skozi poletje muzej vabi na polno aktivnosti, približuje pa se tudi 70-letnica delovanja Posavskega muzeja Brežice.

Posavski muzej Brežice je v obdobju od 1 .6. 2015 do 1. 6. 2016 sprejel 9.240 obiskovalcev, medtem, ko se  je v obdobju od 1 .6. 2016 do 1. 6. 2017 število obiskovalcev povečalo na 11.185.

Podžupanja občine Brežice Katja Čenžar je opisala dolgoletna vlaganja Občine Brežice v grad:

  • Najobsežnejša je bila 2. faza celovite prenove gradu – obsegala je obnovo vzhodnega trakta gradu in Viteško dvorano.
  • V preteklem letu je grad dobil dvigalo.
  • V letošnjem letu pa je načrtovana ureditev recepcije in sanitarij v pritličju gradu, ter obnova strehe vzhodnega in zahodnega dela gradu Brežice.

Mag. Uroš Bavec, konservatorski svetnik iz ZVKDS OE Novo mesto, je predstavil razstavo Romula – Odsevi rimskega stekla, ki predstavljajo izbor jeklenih iznajdb z najdišča Romula (Ribnica), uvoz , stekla in steklarsko obrt v rimskem času ter arhiv arheološkega najdišča Romula z vidika ZVKDS.

Rimsko steklo v Posavskem muzeju Brežice (Občina Brežice)

V zaključku srečanja je mag. Alenka Jovanović, predstavila najdišče v luči mlajše železne dobe ter opozorila na izjemnost grobišča zaradi najdb treh bojnih vozov in izjemnost groba št. 114 zaradi najdb etruščanskih posod.

Kakovostno izvedbo projekta konserviranja izjemnih najdb iz groba 114 je podprlo tudi Ministrstvo RS za kulturo, zato bo muzej poskrbel za izvedene analize, ki bodo prispevale k poznavanju obdobja mlajše železne dobe pri nas, po koncu konzervatorskih del bo gradivo predstavljeno na razstavi.

Izjemna najdba – obredno uničena bronasta etruščanska posoda v grobu keltskega bojevnika (Občina Brežice)

Nekaj zanimivosti  o grobu 114

Posavski muzej Brežice je kot pristojna ustanova za hrambo predmetov premične kulturne dediščine na območju občin Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki in Radeče v maju 2017 prevzel celoten inventar groba 114 z najdišča Brežice – Sejmišče, na katerem bodo izvedeni vsi potrebni posegi, da se gradivo zaščiti pred propadanjem in da se ga lahko ustrezno predstavi javnosti.

Ob odkritju groba 114 je bilo očitno, da gre za izjemne predmete, ki so bili v času pokopa brez dvoma prestižni. Bronaste posode, primerljive s tistimi iz groba 114 so bile najbliže najdene v Padski nižini, na najdišču Spina in so etruščanskega izvora. To pomeni, da so vsaj 200 let starejše od ostalih najdb v grobu in so bile že v času pokopa „stare“. Poleg ostalega bojevniškega inventarja je bil skupaj s pokojnikom sežgan tudi bojni voz. Oseba, ki so ji ob pogrebnem obredu pridali v grob tako dragocene predmete, je v družbi nedvomno imela zelo pomembno vlogo. Bojni voz iz groba 114 je hkrati tretja najdba bojnega voza na Sejmišču in vključuje Brežice med najpomembnejše točke na zemljevidu keltskih najdišč nasploh.

Predmeti iz groba 114 so dragoceni ne le zato, ker so prestižni in redki, temveč predvsem kot nosilci informacij o ljudeh, ki so od nas tako oddaljeni v času, da lahko o njihovih navadah in predstavah sklepamo predvsem iz ostalin, ki so se v zemlji ohranile za njimi.

Vabilo na Poletno grajsko dogodivščino:

N. N.

Vir: Občina Brežice