Pozor! Občina Brežice bo sofinancirala objekte za rekreacijo občanov

Brežice

Občina Brežice je objavila javni razpis za sofinanciranje urejanja športnih objektov na podeželju v letu 2018, ki so namenjeni krepitvi rekreacije občanov. Na voljo je 4000 evrov, rok za prijavo je 29. junij 2018.

Na razpis se lahko prijavijo krajevne skupnosti v občini Brežice (razen Krajevne skupnosti Brežice) in društva. Kandidirajo lahko izključno s projekti za urejanje večnamenskih športnih objektov, ki so dostopni vsem občanom in v katerih se prednostno izvajajo športni programi namenjeni otrokom in mladini.

Prijavijo se lahko samo tisti prijavitelji, ki v letu 2017 niso bili izbrani na javnem razpisu za sofinanciranje urejanja športnih objektov na podeželju.

Sredstva bo občina dodelila glede na skupno višino upravičenih prijavljenih posegov na objektih ter sorazmerno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, vendar največ do 30 odstotkov upravičene prijavljene vrednosti posega. V posamezni krajevni skupnosti bo sofinancirana ureditev največ enega športnega objekta, je zapisano v razpisu.

Odpiranje in pregled prispelih prijav bo opravila komisija, imenovana s sklepom župana. Odpiranje bo izvedeno najpozneje v osmih dneh po izteku roka za oddajo vlog, odpiranje pa ne bo javno.

M. R.
Vir slik: brezice.com