Predstavitev posavske regije v številkah!

www.pexels.com

Posavje je pokrajina ob reki Savi in zajema občine: Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki, Sevnica, Radeče in Bistrica ob Sotli. Je regija, ki iz slovenskega povprečja izstopa po najvišji stopnji rodnosti v Sloveniji, vendar je po statističnih podatkih uvrščena na drugo mesto po deležu oseb, ki živijo pod pragom revščine, le ta znaša 16,1 %, kar pomeni, da v Posavju živi približno 12.116 oseb, ki se težko ali zelo težko preživijo s svojimi dohodki.

Predstavitev regije

Posavje se razteza na 968 km² površine in zajema že omenjenih šest občin v katerih je leta 2015 živelo 75.727 prebivalcev ali 4 % prebivalstva Slovenije. Največja med njimi je krška občina, v kateri živi 7.036 prebivalcev, kar je nekaj več kot 9 % vseh Posavcev.

www.stat.si

Osebna izkaznica regije (podatki se nanašajo na leto 2015)

V Posavju deluje 5.761 podjetij. Skoraj polovica regionalne bruto dodane vrednosti pa je bilo ustvarjeno v industriji, po čemer se uvrščamo na tretje mesto med slovenskimi regijami.

Skoraj 10 % stanovanj v regiji je brez kopalnice in le 35% tukajšnjih stanovanj je priključeno na javno kanalizacijsko omrežje, kar je najmanj v primerjavi z drugimi regijami.

V posavski regiji je ustvarjeno okoli 650.000 turističnih prenočitev, kar je nekaj več kot 6 % vseh turističnih prenočitev v državi.

Zanimiv je tudi podatek, ki nakazuje, da v naši regiji vozimo ene od starejših avtomobilov v Sloveniji. Njihova starost v povprečju znaša 10,5 leta.

V povprečju je naše kmetijsko gospodarstvo veliko 5,4 hektarja, kar nas uvršča med statistične regije z manjšimi kmetijskimi gospodarstvi.

www.stat.si

Navedeni podatki kažejo na raznolikost občin in prebivalcev v Posavski regiji.

Vir: Statistični urad RS

N. G.