Potrjen nov Gradbeni zakon, kako so glasovali?

Posavski poslanci (od leve): Igor Zorčič, Matjaž Han, Tomaž Lisec in Dušan Šiško. Leva stran proti poenostavitvam gradbene zakonodaje, desna sta glasovala ZA. (vir: arhiv)

Državni zbor je prejšnji teden sprejel Gradbeni zakon, ki prinaša enostavnejše, hitrejše, cenejše in digitalizirane rešitve. Omogočeno bo tudi pridobivanje uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše na preprostejši način, zakon ureja tudi legalizacijo objektov. Veljati bo začel 31. decembra, uporabljati pa 1. junija 2022.

Zakon so podprli poslanci iz vrst SDS, SMC, NSi, SNS, DeSUS in poslanca manjšin.

Poslanci KUL (SD, LMŠ, Levica, SAB in Nepovezani) so glasovali proti poenostavitvi gradbenega zakona, posebno igro pri tokratnem glasovanju pa so odigrali v SAB Alenke Bratušek, kjer so bili v dvorani, niso pa glasovali.

Poslanca iz Posavske regije, ki sta glasovala ZA zakon, sta bila: Tomaž Lisec (SDS) in Dušan Šiško (SNS).

PROTI sta glasovala poslanca Matjaž Han (SD) in Igor Zorčič (nekoč SMC, zdaj Nepovezani poslanci).

Ključne rešitve, ki jih prinaša nov Gradbeni zakon (GZ-1) so:

 • možnost pridobitve gradbenega dovoljena po skrajšanem ugotovitvenem postopku v roku 30 dni v skladu z Zakonom o upravnem postopku ter njihova obravnava prek državnega oblaka e-prostor ter e-graditev;
 • investitor lahko na lastno odgovornost prične z gradnjo tudi že po dokončnosti gradbenega dovoljenja, kadar gre za objekte, ki niso objekti z vplivi na okolje;
 • podjetja bodo lahko začasno (do tri leta) postavila na svojem dvorišču skladišča poleg obstoječih objektov ter po potrebi vzporedno pridobivala gradbeno dovoljenje za tak objekt;
 • ‘manjša rekonstrukcija’, kar premošča vrzel med vzdrževalnimi deli in rekonstrukcijo;
 • odmera komunalnega prispevka se izvede po pridobitvi gradbenega dovoljenja – pred začetkom gradnje;
 • inšpekcijski nadzor nad nezahtevnimi objekti lahko izvajajo tudi občinske inšpekcije;
 • kot novost se pod določenimi pogoji ponuja možnost uporabe materialov in proizvodov, ki so bili že v uporabi, s čimer se sledi načelom trajnostnega in krožnega gospodarstva;
 • omogoča se pridobivanje uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše na preprostejši način;
 • ohranjajo ter deloma dopolnjujejo se določbe, ki se nanašajo na legalizacijo, in sicer tako, da se omogoči legalizacija tudi za dele objekta; hkrati je jasno določeno, da mora biti nelegalen objekt dokončan, da je mogoče izdati odločbo o legalizaciji, ki se šteje za uporabno dovoljenje;
 • omogoča se lažje pridobivanje dovoljenja za objekt daljšega obstoja (za objekte, ki so bili zgrajeni pred 1. 1. 2005);
 • vzpostavlja pravno fikcijo izdanega uporabnega dovoljenja za vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene v skladu z gradbenim dovoljenjem pred 1. 6. 2018 in so ustrezno evidentirane;
 • za primere, ko je treba zaradi naravne in druge nesreče (npr. požara) poškodovan objekt čim prej sanirati, se uvaja možnost vzpostavitve v prvotno stanje le na podlagi prijave začetka gradnje;
 • vzpostavlja se dodatna pravna podlaga za poslovanje v elektronski obliki (e-Graditev) ter izvedbo avdio-video obravnav.

Poimensko glasovanje je dostopno na povezavi: Izbrano glasovanje (dz-rs.si)

V. S.