Posavski župani za celovito urejeno kolesarsko povezavo ob Savi

Župani posavskih občin so se v ponedeljek v Sevnici sestali s predstavniki direkcije RS za infrastrukturo in Regionalne razvojne agencije Posavje na temo projekta Sava-Krka bike in nadaljnjega razvoja kolesarske mreže v Posavju.

Dogovorili so se, da pripravijo nabor odsekov, ki jih je treba dograditi.

Državno kolesarsko omrežje je namreč načrtovano kot celovito povezana kolesarska mreža. Osrednjo kolesarsko povezavo predstavlja kolesarska pot od Radeč oziroma Zidanega Mosta do mejnega prehoda Rigonce, ki pa na določenih odsekih še ni sklenjena. Ta povezava v veliki meri teče ob reki Savi, zaradi česar je za kolesarje še posebej vabljiva. Zato je bilo na sestanku dogovorjeno, da se pripravi nabor odsekov, ki jih je treba dograditi oziroma zanje pripraviti projektno dokumentacijo, doreči pa je treba tudi širše okvirje za umestitve oziroma namensko rabo že zgrajenih povezav.

Ker se posavske občine in direkcija pri načrtovanju kolesarskih poti soočajo z oviro večnamenske rabe obrečnega prostora in problematiko uporabe že urejenih večnamenskih poti za kolesarske steze, je bila na sestanku sprejeta odločitev, da v Posavje na delovno srečanje oziroma okroglo mizo povabijo ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca ter ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka s pristojnimi službami, pa tudi vse druge deležnike rabe obsavskega prostora, da skupaj presežejo nesoglasja pri uporabi večnamenskih poti tudi kot kolesarskih stez.

V luči trajnostnega in zelenega je namreč smiselno, da se kolesarji urejeno gibljejo po že urejenih poteh, kar zdaj ni omogočeno, so sporočili iz Občine Sevnica.

M. P.