Posavska ekologija: Odpadno jedilno olje bodo predelali v gorivo za avtomobile

(vir: Komunala Brežice)

Komunala Brežice je skupaj s nekaterimi ostalimi posavskimi komunalami v okviru projekta Olje nekoliko drugače v šolah po celotni brežiški občini razdelila posodice za odpadno jedilno olje in na ekoloških otokih postavila 10 večjih zbiralnikov zanj.

Odziv na akcijo je dober, saj so do zdaj zbrali trikrat več olja kot v akciji pred dvema letoma, pravijo.

Namen akcije je ozaveščanje ljudi o tem, da je lahko tudi odpadno jedilno olje še uporabno, kot tudi ljudi naučiti, kako ga pravilno odlagati. Septembra bodo na Zbirnem centru Sevnica pilotno postavili filtrirno postajo, kjer bodo olje prečistili in ga predelali v biodizel oziroma pogonsko gorivo za avtomobile. Organizatorji projekta občane ob tem tudi pozivajo, da v zbiralnike res prinašajo samo odpadno jedilno olje.

Po podatkih, ki jih navajajo na brežiški komunali, lahko liter odpadnega jedilnega olja onesnaži milijon litrov pitne vode. Glede na to, da prebivalec Slovenije v povprečju odvrže 10,5 litrov odpadnega olja letno, lahko teoretično z nepravilnim ločevanjem onesnaži 10 milijonov litrov vode, pravijo. Nasprotno lahko ob primernem skladiščenju, oddajanju in predelavi odpadno jedilno olje postane obnovljiv vir energije.

Iz litra odpadnega jedilnega olja namreč nastane 90 odstotkov biodizla ali bioplina, ekoloških goriv, ki ne onesnažujeta okolja.

M. P.