Posavje je ena od regij z najmanj zdravniki

(pixabay,com)

V zadnjem desetletju se število prebivalcev na enega zdravnika v vseh slovenskih regijah znižuje, prav tako med samimi regijami prihaja do velikih razlik, ko gre za preskrbljenost prebivalcev z zdravniki. Posavje je npr. s 511 prebivalci na zdravnika ena od regij, kje je mogoče zaznati izrazito pomanjkanje zdravnikov.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)so z zdravniki najbolj preskrbljeni v osrednjeslovenski regiji, kjer pride en zdravnik na 220 prebivalcev. Najmanj so z zdravniki preskrbljeni v primorsko-notranjski regiji, kjer en zdravnik pride na kar 730 prebivalcev.

Takoj za primorsko-notranjsko pa sta po primanjkljaju zdravnikov zasavska regije, kjer na enega zdravnika pride 563 prebivalcev, in posavska regija, kjer, kot rečeno na enega zdravnika pride 511 prebivalcev. Slovensko povprečje je en zdravnika na 325 prebivalcev.

Kazalnik števila prebivalcev na enega zdravnika prikazuje, koliko prebivalcev v povprečju pokriva en zdravnik. Pri tem so upoštevani zdravniki vseh specialnosti, vključno z zdravniki specializanti in zdravniki brez specializacije, ki so bili zaposleni na zadnji dan v opazovanem koledarskem letu.

Regija                 Št. prebivalcev na enega zdravnika
———————————————–
Osrednjeslovenska                     220
Obalno-kraška                           297
Koroška                                    333
Podravska                                 338
Goriška                                     364
Savinjska                                  388
Jugovzhodna Slovenija               405
Pomurska                                 418
Gorenjska                                 476
Posavska                                  511
Zasavska                                  563
Primorsko-notranjska                 730
———————————————–
Slovenija, povprečje:                 325

Vir: NIJZ

M. R.