Policija opozarja na tatvino poljščin!

Foto: PU Novo mesto

V preteklih letih so nas v poletnih mesecih občani pogosto obveščali o tatvinah vrtnin in poljščin. Na Policijski upravi Novo mesto se zavedamo,da gre v teh primerih  za protipravna ravnanja, ki pomembno vplivajo na občutek varnosti naših občanov ne glede na to, da gre v posameznem primeru običajno za manjšo premoženjsko škodo.

S povečano prisotnostjo policistov na območjih, kjer so bile gostitve tatvin in z drugimi oblikami policijskega dela se trudimo preprečevati tovrstna dejanja. Poleg policistov območnih policijskih postaj na teh območjih občasno naloge patruljiranja opravljajo tudi policisti vodniki službenih psov in policisti postaje konjeniške policije.

Občane pozivamo, da nas obveščajo o sumljivih vozilih in osebah, ki izvršujejo ali bi se lahko pripravljale na izvrševanje kaznivih dejanj. Prepričani smo, da smo v sodelovanju z občani lahko še bolj učinkoviti pri preprečevanju premoženjskih kaznivih dejanj.

PU Novo mesto

Foto: PU Novo mesto