Policija ne razkriva, ali preiskuje krški primer 265 prijavljenih tujcev na enem naslovu

“Aktualnih policijskih preiskav oziroma postopkov v tem trenutku ne moremo pojasnjevati, saj policija v skladu z zakonom o organiziranosti in delu v policiji obvešča javnost o zadevah s svojega delovnega področja, če s tem ne škodi izvajanju nalog policije ali upravičenim koristim drugih.” Tako so na Policijski upravi Novo mesto odgovorili na naše vprašanje, ali policija preiskuje primer podjetja B-A-Z Dejanovič d. o. o., ki ima na naslovu Tovarniška 6 prijavljenih kar 165 tujcev.

 

O tem smo na portalu Moje Posavje poročali 26. septembra, ko smo ugotavljali, da ima omenjeno podjetje prijavljenih 265 tujcev na naslovu, kljub temu da prostori, kot je razvidno iz javno dostopnih evidenc, ne omogočajo, da bi lahko tam živelo toliko ljudi, ter da gre tako najverjetneje za fiktivne prijave prebivališč z namenom izkoriščanja socialnih transferjev v Sloveniji in možnosti dela v EU.

Na policiji na vprašanj, ali policija preiskuje primer, odgovarjajo, da aktualnih policijskih preiskav oziroma postopkov v tem trenutku zaradi interesa preiskave ne morejo pojasnjevati. “Na splošno pa lahko potrdimo, da so policisti pri svojem delu pozorni na kazniva dejanja in kršitve tujcev, povezane z delom na črno in neurejenim statusom pri pridobitvi dovoljenja za prebivanje,” so zapisali.

Kot pravijo, gre v takih primerih pogosto za fiktivne prijave prebivališč in zlorab dovoljenj za prebivanje, ki so izdana zaradi zaposlitve ali dela, tujci pa po prihodu v Slovenijo odidejo v druge države EU. “V primeru ugotovljenih zlorab bivalnega dovoljenja podamo predlog za razveljavitev dovoljenja, v primeru kaznivih dejanj pa vodimo postopek po predpisih o kazenskem postopku,” so zapisali na Policijski upravi Novo mesto.

M. P.