Poglejte, kaj vse bodo v Krškem gradili prihodnje leto

Seja Občinskega sveta Občine Krško.

Krški občinski svet je na zadnji seji potrdil osnutka občinskega proračuna za prihodnji dve leti. V obeh letih bo namerava občina porabiti več, kot bo imela prihodkov. Ti bodo leta 2020 znašali 39,2 milijona evrov, odhodki pa 41,5 milijona. Leta 2021 bodo prihodki znašali 39,9 milijona evrov, odhodki pa 40,2 milijona evrov.

Občina sicer v prihodnjem letu načrtuje nekaj večjih projektov, za kar bo namenila 17 milijonov evrov.

Med njimi so obnova in gradnja prizidka gasilskega doma Krško in Videm ob Savi v Krškem, gradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško, gradnja novega vrtca na Senovem in zaključek izgradnje prizidka in obnove kuhinje na OŠ Koprivnica.

Predvidena je tudi modernizacija več občinskih cest, izpeljava kolesarskih povezav Krško–Kostanjevica na Krki ter Krško–Sotelsko-Brestanica, izdelava projektne dokumentacije za peš most čez Savo z Vidma do starega mestnega jedra, izgradnja mrliške vežice na Stranjah, komasacija in agromelioracija Veliki Podlog, namakanje kmetijskih zemljišč iz Save ter program namakanja Kalce-Naklo, komunalna infrastruktura Veliki Podlog.

Predvidene so tudi aktivnosti za gradnjo novega objekta OŠ dr. Mihajlo Rostoharja Krško v starem mestnem jedru, rekonstrukcija objekta Trg 9 v Brestanici (kulturni dom), nadaljevanje obnove ulic na Vidmu in mestu Krško, ureditev trga na Raki in drugi.

Svetniki so na seji občinskega sveta dali tudi zeleno luč dokumentu za 2. fazo rekonstrukcije Ulice Anke Salmičeve v Leskovcu pri Krškem. V 2. fazi gre za obnovo ulice od križišča s Sejmiško ulico do križišča z javno potjo za Volovnik v skupni dolžini 600 metrov. Predvidene so rekonstrukcija ceste ter ureditev signalizacije, izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema, rekonstrukcija vodovoda, rekonstrukcija in razširitev širokopasovnega omrežja ter zamenjava posameznih opornih zidov. Ocenjena vrednost del, ki naj bi potekala v letu 2020, znaša nekaj več kot 950.000 evrov.

M. P.