Podpisan nov načrt sodelovanja vojske in policije za varovanje meje

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Andrej Jurič in načelnik Generalštaba Slovenske vojske (SV) Robert Glavaš sta danes podpisala operativno-taktični načrt sodelovanja vojske in policije pri širšem varovanju državne meje.

Načrt določa oblike dela policistov in vojakov pri varovanju meje in preprečevanju nezakonitih migracij.

Namen načrta je zagotoviti stabilnost in notranjo varnost vsem prebivalcem Slovenije. Njegova osnovna vodila so, da varovanje meje vodi, usmerja in nadzira policija, da postopke mešane patrulje vodi policist, vojakom pa poveljujejo vojaški poveljniki, ter da pripadniki SV pri varovanju meje sodelujejo skladno z vojaškimi taktikami, tehnikami in postopki, za katere so usposobljeni.

Policija in SV pri varovanju meje zelo dobro sodelujeta že od leta 2015, ko se je tudi Slovenija soočila z množičnimi migracijami. Že takrat je bil sprejet podoben operativno-taktični načrt, ki je uredil sodelovanje med obema institucijama pri varovanju državne meje.

Ker je odkrivanje in preprečevanje nezakonitih migracij čedalje zahtevnejše, so tako v policiji kot v vojski ocenili, da je treba pripraviti nov načrt, ki bo upošteval pridobljene izkušnje ter zadnje trende in načine nezakonitega prehajanja državne meje.

V policiji si tudi želijo, da bi bila vloga vojske pri varovanju meje še aktivnejša. Tako si prizadevajo, da bi bila sprejeta pozitivna odločitev o aktivaciji 37.a člena zakona o obrambi, ki določa izjemna pooblastila vojske.

Slovenija se namreč trenutno srečuje z varnostnimi razmerami, ki predstavljajo izjemno obremenitev za delo policije. Na eni strani se soočamo s povečanjem števila ilegalnih prehodov meje, na drugi še z epidemijo covida-19. Obe situaciji zahtevata večjo prisotnost policistov tako na meji kot v notranjosti države, kar pa je ob trenutni kadrovski zasedenosti policije težko zagotoviti.

Glavaš pa je med drugim poudaril, da z novim načrtom ne spreminjajo nalog Slovenske vojske na meji in njenega sodelovanja s policijo, temveč zgolj natančneje opredeljujejo njeno vlogo z vidika vojaške stroke. Izpostavil je, da je sodelovanje med SV in policijo še posebej pri tej nalogi profesionalno, strokovno in zgledno.

M. P.