Podpisali pogodbo za gradnjo prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško

Podpis pogodbe: Župan Miran Stanko in direktor podjetja GPI tehnika Novo mesto Drago Muhič.

Župan občine Krško Miran Stanko in direktor podjetja GPI tehnika Novo mesto Drago Muhič sta ob včerajšnjem občinskem prazniku podpisala pogodbo za izgradnjo prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško, ki mu bo v prihodnjem letu sledila še obnova obstoječega, samostanskega dela knjižnice.

Kot je bilo slišati ob podpisu, naj bi bi prizidek končan leta 2022, obnova obstoječega dela knjižnice pa v letu 2023. Vrednost pogodbe za izgradnjo prizidka znaša 4,4 milijona evrov. Sredstva bo iz proračuna zagotovila občina, nekaj denarja, 380.000 evrov, so uspeli počrpati iz Eko sklada. Gradnja prizidka bo na področju kulture sicer tudi največja naložba občine v prihodnjih treh letih.

Na področju zaščite in reševanja bo letošnje leto v Občini Krško predvsem v znamenju obnove in gradnje prizidka gasilskega doma PGE Krško in PGD Videm ob Savi. Konec prejšnjega leta so se za naložbo, vredno 3,2 milijona evrov, začeli pripravljalna dela, gradbena dela, ki naj bi trajala do vključno leta 2021, pa pospešeno tečejo.

Na področju predšolske vzgoje in šolstva je občina spomladi začela z gradnjo novega vrtca na Senovem. Gradnja skoraj ničenergijskega vrtca z osmimi oddelki bo po načrtih potekala do leta 2021. Skupna vrednost naložbe znaša 3,3 milijona evra. V občini zaključujejo tudi z izgradnjo prizidka z dvema učilnicama in knjižnico ter preureditvijo kuhinje na OŠ Koprivnica. Zaključena pa je že gradnja večnamenskega doma na Zdolah, v katerem bo prostore imel tudi vrtec.

Potem ko je bilo v lanskem letu pridobljeno gradbeno dovoljenje, bo v letošnjem letu dokončana projektna dokumentacija in ocena vrednosti za gradnjo novega objekta podružnične šole s tremi oddelki in štirimi oddelki vrtca v Velikem Podlogu. Po načrtih naj bi gradnja potekala v letih 2020 in 2021.

Na področju rednega in investicijskega vzdrževanja občinskih cest bodo med večjimi naložbami v obnovo cestne infrastrukture 2. faza rekonstrukcije ceste Anke Salmičeve v Leskovcu pri Krškem, izgradnja pločnika Zdole, začetek obnove Ceste na ribnik v Brestanici, obnova ulic na Vidmu in v mestu Krško, občina bo sodelovala tudi pri načrtovanju novega mostu na Brodu v Podbočju, pristopili bodo tudi k ureditvi parkirišč na Kovinarski ulici na območju doma za starejše.

Na področju trajnostne mobilnosti načrtujejo več novih, tudi medmestnih kolesarskih povezav, med drugim kolesarsko povezavo Krško–Kostanjevica na Krki. Dela na terenu naj bi potekala letos in naslednje leto.

V izdelavi je izvedbeni projekt in projektna dokumentacija za peš most čez Savo z Vidma do starega mestnega jedra Krškega. Dokumentacija naj bi bila po načrtih izdelana v prvi polovici letošnjega leta, gradnja mostu, katerega vrednost je ocenjena na dva milijona evrov, pa naj bi potekala v letih 2021 in 2022.

M. P.