Po podatkih The Economista Slovenija druga najbolje obvladala krizo

Po najnovejših podatkih The Economista je Slovenija med naključno izbranimi 23 državami OECD druga najbolje obvladala gospodarsko krizo, nastalo kot posledico svetovne pandemije.

Pred njo je tako le še Danska, kar potrjuje uspešnost vladnih ukrepov.

Vodilni mednarodni tednik za finance in gospodarstvo The Economist je po svetovni recesiji v letu 2020 primerjal države OECD v času pred pandemijo in po njej in prišel do zanimivih podatkov. Za oceno razlik med državami so raziskovalci primerjali podatke petih ekonomskih in finančnih kazalcev: bruto domači proizvod (BDP), prihodke gospodinjstev, trg vrednostnih papirjev, javno porabo in javni dolg. Med evropskimi državami so se poleg Slovenije najbolje odrezale Danska, Norveška in Švedska, slabše pa Avstrija, Velika Britanija, Nemčija, Italija in Španija.

Po podatkih The Economista se je Slovenski BDP med pandemijo povečal za 1,2 odstotka, za kar 10,1 odstotka so se povečali prihodki slovenskih gospodinjstev, delniški trg je zrasel za 33 odstotkov, investicije pa so se povečale za 6,8 odstotka. Javni dolg Slovenije se je povišal za 7,4 odstotka, kar je Slovenijo skupno uvrstilo na zavidljivo drugo mesto.

A. M.