Po novem predlogu bi bilo Posavje del Zasavsko-posavske pokrajine

Zadnji predlog pokrajin.

Kot kaže, so protesti posavske politike po predstavitvi prvega osnutka pokrajin le nekoliko zalegli. Nov predlog namreč predvideva tudi ustanovitev Zasavsko-posavske pokrajine, ki bi obsegala današnji statistični regiji Zasavje in Posavje.

Poslanec Tomaž Lisec

Prvi predlog, predstavljen avgusta letos, je namreč predvideval, da bi bilo Posavje del Dolenjske pokrajine, ki bi poleg Dolenjske, Bele krajine in dela kočevskega obsegala tudi Posavje. Proti slednjemu so protestirali številni posavski župani in poslanci, predvsem posavski poslanec Tomaž Lisec (SDS). Protesti so očitno zalegli, saj je nov predlog pokrajin vsaj za Posavje bistveno boljši.

Pri tem predvideva deset pokrajin: Dolenjsko-belokranjsko, Gorenjsko, Goriško, Koroško-šaleško, Osrednjeslovensko, Savinjsko, Štajersko, Pomursko, Primorsko-notranjsko in Zasavsko-posavsko pokrajino. Ob tem bi poseben status imeli mestni občini Ljubljana in Maribor, kjer bi pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta izvrševal mestni svet, pristojnosti in naloge predsednika pokrajine pa župan.

Sedež Zasavsko-posavske pokrajine bi bil v Krškem, sedež njenega pokrajinskega sveta v Brežicah, sedež sveta občin pa v Zagorju ob Savi.

Prizadevanja za ustanovitev pokrajin so se sicer znova okrepila v zadnjih mesecih. Koordinacijo aktivnosti je prevzel vse bolj prepoznavni predsednik državnega Alojz Kovšca. “Večkrat sem javno poudaril, da v Sloveniji že imamo regionalizacije – regionalizacije številnih podsistemov, od vojske, sociale, šolstva, zdravstva, gospodarstva in drugih, ki pa niso med sabo povezljive, se ne ujemajo in so prav zaradi naštetega milo rečeno neučinkovite. Na zatečeno stanje res ne moremo biti ponosni, lahko pa na podlagi teh regionalizacij zgradimo model, ki bo zadostil vsem naborom kriterijev. In kjer je volja, je vselej tudi pot. Tako je organsko nastal model pokrajinske ureditve Slovenije, ki mu je stroka rekla da. Ki so mu lokalne asociacije rekle da. Zdaj mu morajo reči da še občinski sveti in vlada. In ne glede na zastavljeno časovnico bomo vozili toliko krogov, kolikor bo potrebno, da dobimo najširši možen konsenz,” je dejal ob predstavitvi novega predloga, ki ga je sicer predstavilo ministrstvo za javno upravo.

M. P.