Plače v posavskem gospodarstvu se bodo letos zvišale za 50 evrov

Kljub epidemiji covida-19, ki je povzročila eno največjih kriz v zadnjem stoletju in korenito spremenila način našega življenja in delovanja, je posavsko gospodarstvo v letu 2020 poslovalo nad pričakovanji, ugotavljajo v Posavski gospodarski zbornici, Krško.

K temu je nedvomno pripomogel tudi hiter odziv vlade, ji je z različnimi subvencijami preprečila večja odpuščanja in podjetjem pomaga, da lažje prebrodijo krizo.

Regija je po ugotovitvah Posavske gospodarske zbornice v lanskem poslovnem letu sicer izgubila 343 delovnih mest, zelo so upadle tudi naložbe v osnovna sredstva, so pa zelo spodbudni drugi ključni kazalci. Dodana vrednost v zadnjem petletnem obdobju nenehno raste, dodana vrednost na zaposlenega pa znaša 54.043 evrov, kar regijo še vedno uvršča nad slovensko povprečje. Podobni trendi so pri neto čistem dobičku in bruto plači, posavsko gospodarstvo tudi še naprej ostaja izvozno usmerjeno, ugotavljajo.

Po razgovorih z vodstvi podjetij v zbornici ugotavljajo, da bo letošnje leto, kljub zaprtju države maja letos, boljše od lanskega, ob pogoju, da do konca leta ne pride do ponovne zaustavitve javnega življenja.

Projekcije letošnjega poslovanja kažejo, da bo regija dosegla rekordne prihodke, zrasla bo dodana vrednost, dodana vrednost na zaposlenega pa se bo ustalila na ravni 55.900 evrov.

Vsemu temu bo sledila rast plač, za katere ocenjujejo, da bodo v povprečju višje za okoli 50 evrov na mesec. Povečalo se bo tudi število zaposlenih.

“Napovedi so vzpodbudne in obetajoče, ali se bodo uresničile, pa je odvisno od vseh nas, predvsem pa kako v svojem poklicnem in zasebnem življenju upoštevamo priporočila in navodila NIJZ,” pravijo na omenjeni zbornici. Zato pozivajo vse, da se po svojih močeh pridružijo promociji cepljenja med zaposlenimi in širše.

A. M.