Plače: Kje so najvišje in kje najnižje?

(foto: pixabay.com)

Mesečno domov v kuverti največ odnesejo zaposleni v občini Krško, najmanj pa v Kostanjevici na Krki. Preverili smo povprečne neto plače za občine v regiji, ki jo pokrivamo. Na splošno lahko ugotovimo, da v Posavju, če izvzamemo Kostanjevico, med občinami ni bistvenih razlik.

Statistični podatki sicer kažejo, da je približno tretjina prebivalcev v posavski regiji zaposlenih drugje, na delo se vozijo v drugo regijo. Po zadnje objavljenih statističnih podatkih v regiji pod pragom revščine živi 17,3 odstotka vseh prebivalcev, resno materialno prikrajšanih pa je 4,4 odstotka vseh. Kar petina gospodinjstev v regiji pa je izrazila, da ima težave z onesnaženostjo okolja. V prenaseljenih stanovanjih živi slaba desetina vseh prebivalcev, kar je sicer najmanj med vsemi slovenskimi regijami.

Kaj pa plače?

Povprečna neto plača, izplačana v februarju 2018, je v Sloveniji 1.066,33 evra. V občini Ljubljana je ta 1.235,02 evra, v občini Celje 1.022,03 evra in na območju občine Novo mesto 1.130,66 evrov. V Posavju višje neto plače od tisoč evrov v povprečju prejemajo le v Krškem, kjer se je plača zelo približala slovenskemu povprečju. V ostalih štirih občinah pa so te približno enake, med 938 in 963 evrov mesečno. Za slovenskim povprečjem zaostajajo za okoli 10 odstotkov. Izjema je Kostanjevica na Krki, kjer zaposleni prejmejo mesečno okoli 28 odstotkov manj od povprečja v državi.

V nadaljevanju objavljamo neto plače zaposlenih po posameznih občini, za februar 2018.

Zap. št. Občina Plača, neto znesek v evrih
1. Krško 1.049,24
2. Bistrica ob Sotli   963,02
3. Brežice   955,30
4. Radeče   946,41
5. Sevnica   938,49
6. Kostanjevica na Krki   776,39

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

C. R.