Pet posavskih občin bo zelenilo površine z evropskimi sredstvi

S četrtkove predstavitve projekta.

Občina Krško, Občina Radeče, Občina Bistrica ob Sotli, Zavod KŠTM Sevnica, Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki ter Center za podjetništvo in turizem Krško so bili uspešni na razpisu za evropska sredstva za ozelenitev posameznih urbanih območij. Vrednost projekta znaša nekaj več kot 204.000 evrov, sofinancirala pa ga bosta Evropska unija in država.

Projekt nadgrajuje turistično znamko Posavje polno priložnosti. V občini Krško bodo v okviru projekta v mestnem jedru Krškega poskrbeli za pozelenitev petih območij z različnimi zasaditvami in novo urbano opremo. Med drugim bodo uredili park pri občini, območje pri igriščih na Šajspohu, žepni park (pri Hiši narave) in Krški rastlinjak, načrtujejo pa tudi novo zasaditev vzdolž gase pri slaščičarni Jagoda. Na posameznih točkah po mestu bodo oblikovali nove interpretacijske točke, npr. geo-lokacijske igre in podobno. Skupna vrednost ureditev v Krškem znaša dobrih 86.000 evrov, od tega bodo iz evropskih sredstev prejeli nekaj več kot 58.000 evrov.

V občini Radeče nameravajo ozeleniti tri točke – gre za zeleno urejevanje prostora pred Domom kulture, dela Radeške tržnice ter starega železnega mostu čez Savo z ureditvijo zalivalnega sistema.

V Sevnici nameravajo v okviru projekta v severnem pobočju Gradu Sevnica in Grajskega parka, v katerem se bohotijo mogočna stoletna drevesa, urediti učno pot Gozd je kultura. Urejena bo tudi določena infrastruktura z didaktičnimi igrali, posameznimi tablami in različnimi tematskimi vsebinami, pomemben del pa bodo predstavljali tudi usposobljeni interpretatorji narave, ki bodo obiskovalcem predstavljali obstoječe in nove vsebine.

V občini Kostanjevica na Krki so v prvi fazi projekta že izvedli zasaditve v Galeriji Božidar Jakac, v poletnih mesecih pa obnovili del zunanje opreme na lokaciji otoka Kostanjevica na Krki in okolici ter v notranjosti Galerije Božidar Jakac. Trenutno je v zaključni fazi označevanje skulptur Forma viva v mestnem jedru Kostanjevice na Krki in v parku Forma viva. V načrtu imajo še izvedbo interpretacijske poti, ki bo z zemljevidom povezoval skulpture Forma viva oziroma ključne turistične točke v Kostanjevici na Krki. Naslednja faza predvideva izvedbo igrišča z igrali na lokaciji nekdanjega kopališča oz. v mestnem središču Kostanjevice na Krki, predvidenih pa je tudi nekaj delavnic, ki bodo namenjene razvoju novih produktov in širšemu ozaveščanju o zasaditvah v mestnih središčih, prilagojenih za različne generacije.

V Bistrici ob Sotli so v poletnih mesecih v naselju Bistrica ob Sotli sistematično izvajali odstranitev tujerodnih invazivnih vrst – ambrozije, z namenom revitalizacije območja naselja in ozaveščanja prebivalstva o biotski pestrosti. Prav tako so kupili  opremo za senzorično igrišče, ga uredili in pripravili za uporabo.  V nadaljevanju projekta bodo pripravili dogodek z elementi igrifikacije.

M. R.