Participativni proračun Občine Krško

Medtem, ko so v Krškem občani letos v okviru t. i. participativnega proračuna predlagali 40 projektov, ki jih bo posebna komisija pregledala do konca junija, so nekateri projekti preteklega leta že zaključeni, nekateri pa so še v izvedbi.

Na območju Krajevne skupnosti Brestanica in Rožno-Presladol je zaključena ureditev klopi in koša ob športnem igrišču v vrednosti 2500 evrov, ki jo je v okviru participativnega proračuna lani predlagal Franc Gole, prostor za bivanje v senčki, ki ga je predlagala Martina Ivačič, pa bo urejen do konca maja.

Na območju Krajevne skupnosti Dolenja vas, Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna in Zdole za ureditev zunanjega fitnesa v športnem parku v Spodnjem Starem Gradu – Spodnji Libni, ki ga je predlagala Iva Gomilšek iz ŠD Dolenja vas, ter za ureditev igrišča za ulično vadbo v Dolenji vasi, ki jo je predlagal Peter Blatnik, trenutno poteka postopek izbora izvajalca. Za ureditev  in obnovo vaškega vodnjaka in okolice, ki jo je predlagal Matjaž Gomilšek, pa je naročena projektno-izvedbena dokumentacija.

Na območju Krajevne skupnosti Koprivnica in Krajevne skupnosti Senovo je bila pred kratkim zaključena ureditev zunanje stopniščne ograje za lažji dostop do zdravstvene postaje in lekarne na Senovem, ki jo je v okviru participativnega proračuna lansko leto predlagal Ferdinand Uršič. Gre za  ograjo iz nerjavečih jeklenih cevi v skupni vrednosti 549 evrov.

Prav tako je občinska uprava že nabavila dva defibrilatorja, ki sta ga predlagala Sandi Lekše za Koprivnico in Mitja Omerzel za Zdole.

V izvedbi pa je trenutno postavitev tuša, klopi in otroškega igrala ob igrišču za odbojko na mivki v Koprivnici, ki jo je predlagala Metka Bogolin. V zaključni fazi je ureditev igrišča za ulično košarko nad večstanovanjskim zgradbama Delavska 6 in 8 na Senovem, ki jo je predlagala Olivera Mirković. Za projekt postavitev oznak za ulice na Senovem, ki ga je predlagal Darko Prah, trenutno poteka pridobivanje vseh dovoljenj.

Na območju Krajevnih skupnosti Gora, Raka in Veliki Trn trenutno še poteka postavitev igral na prostem na otroškem igrišču na Raki, ki jo je predlagal Jernej Šterk, ter obnova starih avtobusnih postajališč na predlog Roka Bizjaka. Zaključena je postavitev treh klopi ob gasilskem domu na Raki v vrednosti 2562 evrov, ki jo je predlagala Damjana Pirc. Za ureditev fitnesa na prostem v sklopu športnega igrišča na Raki, ki ga je predlagal Viki Kotar, pa poteka izbor izvajalca.

Na območju Krajevne skupnosti mesta Krško je v izvajanju ureditev Josipininega parka na pobudo Lucijana Trohe in Marije Vrlja, v fazi izbora izvajalca je obnova krških gas, ki sta jih predlagali Anja Omerzu in Marija Vrlja, prav tako poteka raziskava za izdelavo zbornika Spregledane – pozabljena polovica Krškega, ki ga je predlagala Tina Gorenjc. Ureditev in razširitev vaških poti na Trški Gori, ki jo je predlagala Helena Španovič, je v fazi pridobivanja soglasij.

Na območju KS Podbočje in Veliki Podlog je trenutno v teku ureditev otroškega igrišča v Malem Podlogu, ki jo je predlagal Uroš Žibert. Delno izvedena je obnova igrišča in igral v Gržeči vasi, ki jo je predlagal Jože Žičkar, v fazi izbora izvajalca pa sta projekta postavitve fitnesa na prostem za Podbočje in Veliki Podlog na predlog Branka Strgarja ter fitnes – raztezalnih naprav v športnem parku na Gorici na predlog Marka Marinčiča.

Na območju KS Senuše, Leskovec pri Krškem in Krško polje je zaključena ureditev javne razsvetljave na pešpoti, ki povezuje Črnile, Ulico 11. novembra z ulico Anke Salmičeve v vrednosti 4919 evrov, ki jo je predlagal Janez J. Olovec.

Za ureditev zunanjega vadbenega fitnesa pri gasilskem domu v Veliki Vasi predlagatelja Stanislava Arha teče postopek izbora izvajalca. Ureditev parka za druženje in šport z igriščem za odbojko na Senušah predlagatelja Jožeta Tomažina pa je tik pred izvedbo.

M. P.