Osrednja regijska proslava ob dnevu Civilne zaščite v Sevnici

V ponedeljek, 4. marca 2024, je v Kulturni dvorani Sevnica v organizaciji brežiške izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Občine Sevnica potekala osrednja regijska slovesnost ob dnevu Civilne zaščite. Na slovesnosti so bili za uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči podeljeni Bronasti, Srebrni in Zlati znaki Civilne zaščite.

Zbrane je uvodoma pozdravil župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, ki je poudaril, da je sistem zaščite in reševanja prevečkrat slabo prepoznan. Pri tem je izpostavil vlogo lokalne skupnosti, ki mora ves čas poudarjati pomen Civilne zaščite, sistem dograjevati in ga podpirati. Le tako lahko Civilna zaščita dobro deluje v ključnih trenutkih.

Slavnostna govornica, direktorica Urada za preventivo, usposabljanje in načrtovanje Uprave RS za zaščito in reševanje Olga Andrejek, je izpostavila, da letošnje praznovanje dneva Civilne zaščite močno spremljajo občutki ob lanskoletnih poplavah, ko so glede na število porušenih objektov in uničene infrastrukture zahtevale izjemno visok davek. S tveganjem, da se kaj podobnega ponovi, se moramo kot družba naučiti živeti, je poudarila. Zahvalila se je vsem junakom, ki so poklicno ali prostovoljno sodelovali v reševanju človeških življenj in premoženja, kasneje pa nesebično in predano pomagali odstranjevati posledice poplav. V nadaljevanju se je dotaknila tudi vojn, ki v tem trenutku na več točkah po svetu puščajo katastrofalne posledice za civilno prebivalstvo. Svoj nagovor je sklenila z dobrimi željami za uspešno delovanje sistema Civilne zaščite v slovenskem prostoru in se zahvalila vsem strukturam, ki se nesebično odzivajo na klice na pomoč.

Za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči so bronasti znak Civilne zaščite  prejeli predsednik nadzornega odbora Gasilske zveze Sevnica Boštjan Repovž, sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Brežice Metka Jarkovič, operativni gasilec PGD Kostanjevica na Krki Domen Gramc in vodja operativne enote poklicne gasilske enote v Krškem Anton Starc.

Za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je Srebrni znak Civilne zaščite prejel namestnik poveljnika Štaba Civilne zaščite Občine Sevnica in namestnik predsednika Gasilske zveze Sevnica Borut Simončič.

Kot priznanje za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč, hrabra dejanja ter raziskovalne dosežke na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je Zlati znak Civilne zaščite prejel poveljnik Gasilske zveze Sevnica, regijski poveljnik in član poveljstva Gasilske zveze Slovenije Gašper Janežič.

Na državni slovesnosti, ki je na Brdu pri Kranju potekala v petek 1. marca, je zlati znak Civilne zaščite prejel član Štaba Civilne zaščite MO Krško, član Društva potapljačev Vidra Krško in član Podvodne reševalne službe Reševalne postaje Krško Darko Anžiček.

Podeljena so bila priznanja tudi prostovoljnim gasilskim društvom, ki v letu 2024 praznujejo visoke jubileje. Srebrni znak Civilne zaščite ob 100. obletnici delovanja so tako prejeli Prostovoljno gasilsko društvo Boštanj, Prostovoljno gasilsko društvo Mihalovec in Prostovoljno gasilsko društvo Mostec, Zlati znak Civilne zaščite ob 120. obletnici delovanja pa Prostovoljno gasilsko društvo Veliki Obrež.

Prejemniki priznanj skupaj z župani posavskih občin in predstavniki Uprave RS za zaščito in reševanje

Kulturni program so sooblikovali učenci Glasbene šole Sevnica, pevca Jakob Štigl in Rok Pinoza pod mentorstvom Martine Prevejšek ter citrarka Kaja Vilčnik pod mentorstvom Karmen Kos Zidar.  Zabaven skeč na temo gasilstva so ob podpori mentorice Darje Požun pripravile učenke Osnovne šole Blanca.

Vir: Občina Sevnica