Omejitev obiskov v brežiški bolnišnici

Splošna bolnišnica Brežice

V Splošni bolnišnici Brežice na internem oddelku so obiski, zaradi v povprečju daljših ležalnih dob, dovoljeni enkrat tedensko, in sicer ob sredah med 14.30 in 15.30. Vhod za obiskovalce je skozi objekt B, kjer se mora obiskovalec registrirati pri pooblaščeni osebi bolnišnice.

 

Obiski na oddelku za kirurgijo in CIT niso dovoljeni, razen v primeru kritično bolnih po predhodnem dogovoru z lečečim zdravnikom ali predstojnikom oddelka. Hkrati gre lahko na obisk k enemu bolniku največ 1 oseba za največ 15 minut.

Obiski na ginekološko-porodnem in pediatričnem oddelku in prisotnost na porodu ter bivanje staršev z otrokom poteka izključno po predhodnem dogovoru z zdravnikom oddelka. Splošni obiski na teh dveh oddelkih niso dovoljeni.

Obvezna je uporaba zaščitne maske in razkuževanje rok. Obiskovalci, ki imajo kakršnekoli znake prehlada so zaradi varovanja hospitaliziranih bolnikov naprošeni naj ne vstopajo v objekte bolnišnice. V primeru kritično bolnih so možni obiski tudi izven opredeljenega termina po predhodnem dogovoru z lečečim zdravnikom ali predstojnikom oddelka.

A. M.