Prva demenci prijazna točka v Posavju

Ob odprtju Demenci prijazna točka. (foto: Občina Brežice)

V prostorih Doma upokojencev Brežice je začela delovati prva posavska Demenci prijazna točka. Točka je v sklopu projekta »Za demenci prijazno skupnost«, ki ga izvaja združenje Spominčica – Alzheimer Slovenija, 32. po vrsti. Namenjena je vsem ljudem v lokalni skupnosti, ki potrebujejo informacije o demenci in kamor lahko pridejo svojci tudi po pomoč.

Usposobljeni zaposleni bodo ljudi usmerili k ustreznim službam in bodo svoje znanje delili s celotno lokalno skupnostjo. Po besedah generalnega sekretarja združenja Spominčica, ki skrbi za mrežo demenci prijaznih točk, Davida Krivca, lahko v okolju omogočimo obolelim za demenco kakovostno življenje, če smo čim bolj seznanjeni z boleznijo in znamo primerno komunicirati in ravnati z obolelimi vsi, ki se srečujemo z osebami z demenco.

Župan občine Brežice Ivan Molan pa je dejal, da je odprtje demenci prijazne točke pridobitev za občino, saj se v lokalni skupnosti srečujejo s staranjem prebivalstva, višjim od slovenskega povprečja. Občina Brežice namenja skrb vsem generacijam občank in občanov, tudi za starejše občane je v občini na voljo večje število programov – od brezplačnega računalniškega opismenjevanja do vodenih vadb v sklopu evropskih projektov in vseslovenskega projekta brezplačnih prevozov Sopotnik.

Direktorica DUO Impoljca, kamor spada enota Dom upokojencev Brežice, Andreja Flajs, je prepričana, da se je o demenci treba stalno izobraževati, saj tudi zaposleni v domu, ki imajo vsakodnevne stike z osebami z demenco, dnevno nadgrajujejo svoje znanje. 

Oseba, ki zboli za demenco, se zaradi posledic bolezni spremeni tako osebnostno kot vedenjsko.

Demenca ni normalno staranje, pa je poudaril predstavnik združenja Spominčica, David Krivec. Zato je potrebno tako svojce kot prijatelje, sosede, zaposlene na policiji, pošti, v trgovinah, torej vse, ki so v stiku s človekom, ki ima demenco, seznaniti z boleznijo in jih naučiti ustreznega ravnanja z obolelo osebo, da bodo znali primerno in dostojno ter človeško ravnati z njo.

Z besedami izr. prof. dr. Aleša Kogoja, dr. med., spec. psihiatrije, ustanovitelja Spominčice: “V središču naj bo človek in ne bolezen. Zato bodimo strpni in prijazni. Vzemimo si čas za jasen in enostaven pogovor. Pristopimo počasi in prijazno, dotaknimo se osebe, ne prepričujmo je v nekaj, česar ne dojame.”

Slovesnost ob odprtju Demenci prijazne točke so z glasbenim programom obogatili članice in člani domskega pevskega zbora Žarek in učenki Glasbene šole Brežice.

Kaj nudi Demenci prijazna točka?

  1. Informacije – kaj je demenca, kakšni so njeni znaki, kako jo prepoznamo ter da demenca ni del zdravega staranja
  2. Pomoč – ko je oseba z demenco v stiski, ker ne ve, kdo je in kje živi.
  3. Usmeritve – kam naj se osebe z demenco in njihovi svojci obrnejo po nadaljnjo pomoč (Spominčica, urad Varuha človekovih pravic, zdravnik, center za socialno delo …)

(vir: https://www.spomincica.si/demenci-prijazne-tocke/)

C. R.