Odhajajoča Janševa vlada omogočila začetek financiranja projekta Centra obnovljive energije

Foto: spletna stran HE Brežice

Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstila projekt Center obnovljive energije. S tem je omogočila, da se lahko v proračunu začne črpati odobrena sredstva za omenjeni projekt.

Ta zajema vzpostavitev centra v bližini hidroelektrarne Brežice, v katerem bosta delovala središče za upravljanje pretočnih akumulacij in poplav in središče virtualnega obsavskega prostora.

Vizija centra je po navedbah ministrstva za okolje in prostor postati vodilni nacionalni center za promocijo obnovljivih virov energije in hkratni skrbi za okolje. Poslanstvo je usmerjeno k uresničevanju načela skrbi za našo zeleno – obnovljivo energijo ter okolje pod sloganom V zeleni je moč.

Center bo prvenstveno strokovno operativni center, namenjen izboljšanju rednega delovnega procesa družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi ter povezovanju pri zagotavljanju poplavne varnosti v sinergiji z obvladovanjem okoljskih dogodkov, kot so visoke vode, podnebne spremembe, ekološke nesreče, suše in potresi. Iskanje rešitev in obveščanje bo potekalo med centrom in agencijo za okolje, Regijskim obveščevalnim centrom ter gasilci, ribiči, lokalno skupnostjo in partnerji projekta WACOM, katerega cilj je dober odziv na nesreče in poplave na reki Savi.

A. M.