Od septembra brezplačen vrtec za drugega in vse nadaljnje otroke družine

Državni zbor je na predlog vlade sprejel novelo zakona o vrtcih, po kateri bo s prvim septembrom vrtec brezplačen za drugega in vse nadaljnje otroke iste družine.

S tem vlada sledi zavezi v koalicijski pogodbi, da bo sprejemala ukrepe za povečanje rodnosti in posledično za boljše demografske kazalce.

V Sloveniji se namreč podobno kot povsod v razviti zahodni Evropi prebivalstvo stara, kar je posledica vse daljše življenjske dobe in zmanjšanja rodnosti žensk. Na slednje kaže že podatek, da na primer v Sloveniji ženska prvega otroka dobi pri okoli 30 letih, pa tudi podatek, da se družine v povprečju odločajo za vse manjše število otrok.

Eden od načinov spodbuditi odločanje za otroke so tudi ugodnosti družinam, ko gre za stroške, povezane z vrtci. Novela zakona tako predvideva, da je za družino brezplačen drugi otrok v vrtcu, če sta hkrati v vrtec vpisana dva otroka iz iste družine ter tretji in vsi nadaljnji otroci, ne glede na to, koliko jih je iz družine vpisanih v vrtec.

Poslanci so sicer z novelo sprejeli še določbo, ki prepoveduje opravljanje predšolske vzgoje in varstva otrok vsem pravnim in fizičnim osebam, ki niso vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok. S tem želi vlada odpraviti pomanjkljivosti zakona, ki so se pokazale ob nepravilnostih v ljubljanskem zasebnem vrtcu Kengurujčki.

Iz določbe o prepovedi pa so izvzete fizične in pravne osebe, ki izvajajo le storitve, namenjene predšolskim otrokom, če se izvajajo tako, da njihov namen ni varstvo predšolskih otrok. Primeri takšnih storitev so tečaji tujih jezikov, organizacija rojstnodnevnih zabav in podobno, kar bo dodatno opredeljeno v podzakonskem predpisu, ki bo sledil včerajšnjim spremembam.

A. M.