Od februarja bolniških listov ne bo več treba dostavljati delodajalcu

Od februarja naprej Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije uvaja elektronski bolniški list, kar pomeni, da zaposlenim delodajalcu ne bo več treba dostavljati bolniškega lista na zelenem obrazcu. Slednjega bodo namreč delodajalci prevzemali prek spletnega sistema SPOT.

Na ZZZS so prepričani, da bo uvedba elektronskega bolniškega lista pomembno razbremenila družinske zdravnike.

Pričakujejo namreč, da se bo s časom zmanjšalo število obiskov zavarovancev v ambulantah, saj jim zgolj zaradi pridobitve bolniškega lista ne bo treba obiskati zdravnika, če bo ta ocenil, da pregled ob zaključku bolniškega staleža ni potreben.

Bolniški list je javna listina, s katero zavarovanec dokazuje upravičeno zadržanost od dela zaradi bolezni, poškodbe ali v drugih upravičenih primerih. Ob nastopu bolniške odsotnosti osebni zdravnik ob klicu ali obisku odpre bolniški stalež, ob zaključku staleža pa od njega dobimo potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga je treba dati delodajalcu.

Od februarja bodo delodajalci morali za zaposlene za začasne zadržanosti od dela obvezno prevzemati elektronski bolniški list prek spletnega sistema SPOT. Dostop do vseh podatkov o bolniški odsotnosti pa bodo imeli tudi bolniki.

Uvedba elektronskega bolniškega lista bo za delodajalce prinesla tudi poenostavitev oddaje zahtevkov za povračilo nadomestila plače na ZZZS. Delodajalcu prav tako ne bo treba čakati, da mu bo delavec dostavil bolniški list, temveč ga bo lahko prevzel sam kadarkoli.

Obrazec o upravičeni zadržanosti z dela pa se bo še vedno tiskal za zaposlene pri fizičnih osebah (s. p.-jih) in za zaposlene pri tujih organizacijah ter konzularnih in diplomatskih predstavništvih v Sloveniji ali v primeru tehničnih težav.

M. P.