Obvestilo o zbiranju prijav zaradi škode po suši

pixabay.com

Občine Sevnica, Brežice, Krško in Kostanjevica na Krki obveščajo, da je na osnovi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje v teku zbiranje vlog oškodovancev, ki so imeli škodo zaradi suše v letu 2017.

Za prijavo škode pridejo v poštev naslednje kulture:

  •  koruza v zrnju in silažna koruza,
  • travinje in
  • vrtnine na prostem ter
  • ostali njivski posevki z izjemo žit.

Pogoji za prijavo

Občine naprošajo, naj škodo prijavljajo tisti oškodovanci, ki so imeli škodo na zgoraj navedenih kulturah in je ta večja od 30 odstotkov. Ravno tako je pogoj tudi, da so oškodovanci na dan 15. julij 2017 vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo tako imenovani KMG-MID, in je velikost prijavljene površine poškodovanih kultur večja od 1 ha primerljivih površin.

Čas oddaje vloge

Vloge je na vseh občinah možno oddajati od ponedeljka, 21. avgusta, do petka, 1. septembra 2017. Obrazec za prijavo škode je dosegljiv na spletnih straneh občin ali pa ga oškodovanci dobijo na pristojni občini.

V primeru, da bodo oškodovanci prijavljali škodo na pristojni občini, morajo s seboj prinesti kopijo subvencijske vloge za leto 2017. Na terenu se bodo določene vloge preverjale s strani regijske komisije za ocenjevanje po elementarnih nesrečah in kmetijskega inšpektorja. Posamezne vloge bodo preverjene tudi s strani državne komisije.