Objavljen razpis za direktorja letalskega centra Cerklje ob Krki

Javni gospodarski zavod Letalski center Cerklje ob Krki je objavil razpis za delovno mesto direktorja.

Rok za prijavo je 15. februar.

Kot je zapisano v razpisu, je lahko za direktorja imenovan kandidat, ki ima najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo ali univerzitetno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega eno leto na vodilnih delovnih mestih, ki ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, in je državljan Slovenije.

Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti življenjepis, program razvoja zavoda za čas trajanja mandata, to je pet let. Svojo funkcijo bo opravljal neprofesionalno.

M. P.