Objava prostih delovnih mest v času rednega letnega remonta NEK

Foto: NEK

Kostak Krško je objavil prosta delovna mesta za določen čas, za potrebe povečanega obsega del pri izvajanju vzdrževalnih in čistilnih del v času rednega letnega remonta NEK v poslovnem letu 2018.

»Angažiranje novih sodelavcev bo potekalo od meseca februarja 2018 za potrebe del v obratu prehrane, za področje dela v proizvodnem delu NEK pa od 26. 3. 2018 do predvidoma 11. 5. 2018. Izvajanje remontnih del zahteva večjo intenziteto dela, zato se bo delo izvajalo v prerazporejenem delovnem času in na posameznih področjih dela tudi v izmenah ter z delovnim koledarjem družbe KOSTAK, d. d. za leto 2018, dela prostih dne« so sporočili iz družbe Kostak.

Na spodaj navedenih področjih bodo zaposlili 64 novih delavcev. Kadrovska služba sprejema prijave do 28. 2. 2018. Prijavite se lahko po elektronski pošti na naslov: [email protected] ali pošljete vlogo na naslov podjetja: KOSTAK, d. d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško.

Družba KOSTAK, d. d. razpisuje potrebe po opravljanju dela za določen čas na naslednjih področjih:

KUHINJSKI POMOČNIK; 15 zaposlitev

Zahtevana usposobljenost: II. stopnje strokovne izobrazbe

Funkcionalna znanja: usposobljenost za izvajanje sistema HACCP

Obseg delovnih opravil:

 • čiščenje in priprava živil
 • pomoč kuharju pri pripravi jedi in priprava lažjih jedi
 • razdeljevanje toplih in hladnih obrokov hrane
 • opravljanje inkasa na blagajnah obrata prehrane
 • kuhanje in točenje hladnih in toplih napitkov
 • pomivanje in urejanje  kuhinje ter spremljajočih površin
 • pomivanje kuhinjskih pripomočkov in posode
 • vlaganje posode v pomivalne stroje in sortiranje iz strojev na mesta hranjenja
 • skrb nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti
 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca.

Pričetek dela za 4 osebe 26. 2. 2018, za 2 osebi 5. 3. 2018, za 3 osebe 12. 3. 2018, za 3 osebe 19. 3. 2018 in za 3 osebe 26. 3. 2018.

ČISTILEC POSLOVNIH PROSTOROV; 4 zaposlitve

Zahtevana usposobljenost: program osnovnega izobraževanja ali pridobljena NPK

Funkcionalna znanja: usposabljanje za delo s kemikalijami

Obseg delovnih opravil:

 • čiščenje tal, pisarniške opreme, pohištva, oken, sanitarij, hodnikov in ostalih prostorov
 • prezračevanje prostorov in odstranjevanje odpadkov iz očiščenih prostorov
 • strokovno uporabljanje čistilnih sredstev in čistilnih strojev za potrebe čiščenja po navodilih proizvajalcev
 • skrb nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti
 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca.

Pričetek dela za 4 osebe 26. 3. 2018.

ČISTILEC PRIMARNEGA PODROČJA – AB; 31 zaposlitev

Zahtevana usposobljenost: IV. oz. V. stopnja strokovne izobrazbe  tehnične ali družboslovne smeri

Funkcionalna znanja: izpit radiološke zaščite, usposabljanje za delo s kemikalijami

Obseg delovnih opravil:

 • delo s čistilnimi stroji v primarnem objektu
 • čiščenje, loščenje in pomivanje tal, oken in opreme v prostorih primarnega objekta
 • odstranjevanje smeti iz objektov in opreme iz primarnega objekta
 • dela v turbinski zgradbi in na zunanjih površinah v času, ko delavec ni razporejen v primarni objekt
 • skrb nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti
 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca.

Pričetek dela za 35 oseb 26. 3. 2018.

ČISTILEC OBRATOVALNIH PROSTOROV – TB; 10 zaposlitev

Zahtevana usposobljenost: program osnovnega izobraževanja ali pridobljena NPK

Funkcionalna znanja: izpit radiološke zaščite, usposabljanje za delo s kemikalijami

Obseg delovnih opravil:

 • delo s čistilnimi stroji v prostorih sekundarnega dela
 • čiščenje, loščenje in pomivanje tal, oken in opreme v prostorih sekundarnega dela
 • odstranjevanje smeti iz objektov in opreme iz prostorov sekundarnega dela
 • čiščenje cistern, stolpov, kondenzatorjev, opreme in ostalega inventarja
 • po potrebi košnja zelenih površin s kosilnicami
 • čiščenje brežin jezu
 • v zimskem času čiščenje in odvoz snega
 • skrb nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti
 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca.

Pričetek dela za 10 oseb 26. 3. 2018.

Več o pogojih, potrebnem izobraževanju in zakonodaji si lahko preberete na spletni strani družbe Kostak.

N. N.