Občini Krško in Brežice pred kratkim objavili razpisa za spodbujanje podjetništva ter malega gospodarstva

pixabay.com

Občina Brežice – 140.000 evrov za spodbujanje razvoja podjetništva

Občina Brežice je pred kratkim objavila razpis za pospeševanje razvoja podjetništva za tekoče leto. Z razpisom, ki se zaključi v petek , 15. septembra, bi radi spodbudili podjetniške naložbe, dodatno zaposlovanje, sejemske predstavitve domačih podjetnikov in poživili mestno središče.

Predmet oziroma namen javnega razpisa je:

  1. Sofinanciranje investicij – namenjenih 90.000 evrov
  2. Sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest, povezanih z investicijo – namenjenih 30.00 evrov
  3. Sofinanciranje stroškov povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev inovativnih proizvodov in storitev – namenjenih 10.000 evrov
  4. Subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru – namenjenih 10.000 evrov

Pogoji za sodelovanje: Po tem razpisu so do državne pomoči upravičena mikro in majhna enotna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah: s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije na območju Občine Brežice ali ki imajo sedež dejavnosti izven Občine Brežice, v kolikor imajo poslovno enoto v Občini Brežice, v kateri zaposlujejo najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas s stalnim prebivališčem v Občini Brežice in investirajo na območju Občine Brežice.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Občina Krško – 130.000 evrov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva

Občina Krško je ravno tako pred kratkim objavila razpis z namenom pospeševanja razvoja malega gospodarstva. Za razpis je namenjenih 130.000 evrov, razpis pa se zaključi 19. 9. 2017.

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali in bili plačani v razpisnem obdobju od 22.9.2016 do 19.9.2017 na območju občine Krško:

  1. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, okvirna višina razpoložljivih sredstev je 105.000 evrov
  2. svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise, okvirna višina razpoložljivih sredstev je 5.000 evrov
  3. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah, okvirna višina razpoložljivih sredstev je 5.000 evrov
  4. posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje, okvirna višina razpoložljivih sredstev je 11.000 evrov
  5. spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva, okvirna višina razpoložljivih sredstev je 4.000 evrov.

Upravičenci do sredstev so mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki na območju občine Krško, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah ter strokovna društva in združenja na področju podjetništva.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

N. N.