Občina Sevnica praznuje

Vir. Občina Sevnica

Občina Sevnica v novembru praznuje občinski praznik. V počastitev praznika bo v Krajevnih skupnostih občine Sevnica v novembru organiziranih okvirno 70 dogodkov v organizaciji občine, krajevnih skupnosti, podjetij in ustanov, društev in posameznikov. Med njimi bodo odprtja naložb, kulturni, športni in turistični dogodki, obeležitve obletnic ustanov in društev, dnevi odprtih vrat, pa tudi dogodki z dobrodelno in izobraževalno noto.

Program –  Prireditve ob občinskem prazniku 2017

Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku bo v petek, 10. novembra ob 17. uri v Športnem domu Sevnica Obcina Sevnica.

Prejemniki nagrad

Grb Občine Sevnica letos prejme Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, prejemnika Zlate plakete Občine Sevnica sta Štefan Teraž in Marija Kralj, Srebrno plaketo Občine Sevnica pa prejmejo Srednja šola Sevnica, Turistično društvo Tržišče in Anton Bobič.

Podeljeni bosta tudi dve Listini Občine Sevnica, in sicer krajanu Božidarju Možicu in Vidku Močivniku. Slavnostni govornik na prireditvi bo Boštanjčan mag. Jože Andolšek, profesor verouka na Slovenski gimnaziji v Celovcu in humanitarec, ki pomaga revnim otrokom in mladim v Etiopiji.

Kulturni program

Kulturni program na prireditvi bodo sooblikovali Simfonični in pihalni orkester Glasbene šole Sevnica, združeni pevski zbor OŠ Blanca, OŠ Boštanj in OŠ Tržišče, Godba Sevnica in Mažorete Društva TRG Sevnica.

N. N.