Občina Sevnica mlade vabi k izpolnitvi ankete

(vir: pixabay.com)

Občina Sevnica pripravlja novo strategijo za mladino, še pred tem pa želi pridobiti mnenje tistih, ki se jih ta najbolj dotika, torej mladih. Zato je pripravila anketo, h kateri vabi vse mlade od 15 do 29 let, da povedo svoje mnenje o ključnih problemih, ki tarejo mlade v občini. Občinski svetnik Tomaž Lisec pa pravi, da so mladi, pa tudi mladinske organizacije v občini Sevnica preveč prepuščeni ‘sami sebi’, občina pa se nanje spomni približno na vsaka štiri leta.

Na občini sicer navajajo, da bodo v novi strategiji za mladino začrtane smernice, ki bodo mladim omogočile bolj kakovostno življenje. Zato si bodo prizadevali, pravijo, da bo strategija utemeljena na potrebah in željah mladih. Dodajajo, da bo imelo prav vsako mnenje svoj prispevek k izboljšanju razmer in k razvoju področja mladine v Sevnici.

Tomaž Lisec: “Mladi ne želijo ponavljanja obljub”

Občinski svetnik Tomaž Lisec.

Za mnenje o stanju na področju mladih in nameravani izdelavi strategije v občini Sevnica pa smo vprašali tudi občinskega svetnika iz vrst Slovenske demokratske stranke (SDS) Tomaža Lisca. Povedal nam je:

“Na žalost so mladi, pa tudi mladinske organizacije v občini Sevnica preveč prepuščeni ‘sami sebi’. Občina se nanje spomni približno na vsaka štiri leta. Bistvo strategije bi moralo odgovoriti na vprašanje: Kaj mlade prepriča, da bi se vračali domov oziroma kasneje ostali v Sevnici? Mladi ne želijo ponavljanja obljub. In zato sem tudi sam jezen, da se določene zahteve kljub stalnim pobudam premikajo zelo počasi. Slab občinski prostorski načrt je že marsikaterega domačina odvrnil od gradnje, novih zaposlitev skoraj ni, marsikateri otrok ne dobi mesta v vrtcu, stadion se obljublja že 15 let. Da ne bo pomote: ni vse slabo: a mladi pogledajo drugam in vidijo več. In to pričakujejo. In to bi jim morala občina ne samo obljubiti, ampak tudi storiti. S strategijo ali brez nje.”

Če vas še vedno mika. Anketa je dostopna na spletnem naslovu https://www.1ka.si/a/168100, izpolniti jo bo mogoče do 15. maja. Začne se z osnovnimi demografskimi podatki, razdeljena pa je na devet tematskih sklopov, katerim sledi krajši blok s splošnimi ocenami. Pri vsakem vprašanju je treba obkrožiti oziroma napisati le en odgovor, razen v primerih, ko je navedeno drugače.

M. R.