Občina Krško med občani z anketo preverja zadovoljstvo z razvojem turizma

Občina Krško je vključena v projekt Zelena shema slovenskega turizma, katerega končni cilj je med drugim pridobitev znaka Slovenia Green Destination (Slovenija zelena destinacija), ki med drugim pomeni, da območje razvija kakovosten, k naravi usmerjen turizem.

 

Med prve pomembne aktivnosti, potrebne za pridobitev znaka, sodi pridobitev podatkov o trenutnem stanju razvoja občine na vseh segmentih trajnostnega delovanja. Slednje bo občina pridobila s tremi anketami med prebivalstvom občine, obiskovalci in turističnim gospodarstvom.

Kot prvo namerava izvesti anketo med prebivalci. Izpolniti jo je mogoče na spletni strani https://www.1ka.si/a/334871. V njej občane med drugim sprašujejo, kako so zadovoljni z razvojem turizma v občini in kako turizem vpliva na njihovo življenje.

A. M.