Občina Krško bo sofinancirala obnovo stavb v mestnem jedru in na trgu v Brestanici

Občina Krško je objavila javni razpis za sofinanciranje obnove stavb v mestnem jedru Krškega, na trgu v Brestanici in posameznih zgodovinskih stavb.

V okviru razpisa bodo razdelili 50.000 evrov, rok za prijavo je 18. oktober.

Občina bo sofinancirala ureditev projektne dokumentacije za obnovo, samo obnovo fasad, obnovo streh, ureditev dodatnih podstrešnih stanovanj za oddajo v neprofitni najem, ureditev lokalov s turistično ponudbo, obnovo objektov kulturne dediščine in obnovo zunanjosti gospodarskih objektov.

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki so lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško od vhoda iz Pijavške strani do mostu čez reko Savo, ali so lastniki zgradb v območju starega trga Brestanica oziroma posameznih zgodovinskih stavb v nekaterih drugih predelih občine.

Skupna višina razpoložljivih sredstev je 50.000 evrov. V kolikor bo seštevek vseh zneskov na popolnih vlogah, ki bodo prispele na javni razpis, višji kot so zagotovljena sredstva v proračunu Občine Krško, se bodo sredstva preračunala po deležu sofinanciranja.

A. M.