Občina Krško bo leto zaključila z minusom

34. seja občinskega sveta (vir: Občina Krško)

Občina Krško bo letošnje leto zaključila s primanjkljajem v višini 3,4 milijona evrov. Porabila bo namreč 41,6 milijona evrov, medtem ko bodo prihodki znašali 39,2 milijona evrov, kaže poročilo o izvrševanju proračuna, ki ga je na zadnji seji potrdil krški občinski svet.

Kot je na seji občinskega sveta povedala vodja občinskega oddelka za javne finance in proračun Božislava Venek, je občina za leto 2018 načrtovala za 38,2 milijona evrov prihodkov. V prvi polovici leta je imela občina 16,5 milijona evrov prihodkov, do konca leta pa naj bi se teh nateklo za 38,2 milijona evrov, kar je toliko, kot je bilo tudi načrtovano.

Na drugi strani je občina za letos načrtovala za 41,6 milijona evrov odhodkov. V prvi polovici leta je bilo odhodkov 15,3 milijona evrov, do konca leta pa naj bi znašali 41,6 milijona evrov, kar je enako, kot je predvideval rebalans proračuna, sprejet marca letos.

Občinski svet je sicer na zadnji seji sprejel tudi strategijo razvoja turizma v letih 2018 do 2022, ki pa je precej splošna in brez konkretnih ukrepov za izboljšanje turistične ponudbe skorajda ne določa.

Strategija med drugim določa, da je osnovni cilj celovita, povezana, komunicirana in predvsem trženjsko uspešna ponudba, ki bo temeljila na avtentičnih turističnih doživetjih. Cilj med drugim je, da se občina vsaj z enim turističnim proizvodom uvrsti med TOP petzvezdična doživetja Slovenije, ki se bodo tržila na globalnem turističnem trgu pod znamko “Slovenia Unique Experiences”, ki bodo imela oznako Recommended by STO. Za doseganje tega ambicioznega cilja naj bi občina izkoristila njeno prvovrstno razlikovalno prednost, in sicer s ključno besedo ENERGIJA. Ta naj bi postala temeljni element komuniciranja turistične ponudbe občine.

Strategija določa pet prioritetnih področij ukrepov in aktivnosti, in sicer: organiziranost turizma in upravljanje turistične destinacije Krško; oblikovanje kakovostnih in inovativnih turističnih proizvodov; nadgradnjo modela promocije, trženja in prodaje turističnih proizvodov; izgradnjo močne blagovne znamke za povečanje prepoznavnosti turistične destinacije ter usposabljanje in razvoj kadrov.

M. R.