Občina Brežice v javno obravnavo dala osnutek sprememb prostorskega načrta

Foto: Aleksander Matejčič/Moje Posavje

Občina Brežice je v javno obravnavo dala delovni osnutek sprememb občinskega prostorskega načrta. Tega si je že mogoče ogledati na spletni strani občine, javno bo predstavljen tudi na obravnavi, ki jo bodo 15. februarja, ob 16. uri, pripravili v prostorih Mladinskega centra Brežice.

 

Občina je k pripravi sprememb pristopila konec leta 2021. Konec leta 2021 in v začetku leta 2022 so bili opravljeni terenski ogledi, ki so bili prvenstveno vezani na podane pobude občanov. Nato so sledile delavnice in posveti.

Trenutno občina vstopa v zaključno fazo priprave osnutka, ki ga je hkrati poslala v javno obravnavo. Pripombe nanj bo mogoče podati do 20. februarja.

A. M.