Občina Brežice sproža upravni spor glede sklepa Vlade RS o vzpostavitvi azilnega doma na Obrežju

Fotografija je simbolična. (Foto: STA)

Občinski svet Občine Brežice je danes, 29. marca, na 4. dopisni seji sprejel Sklep o pooblastilu Občinskega sveta Občine Brežice županu Ivanu Molanu za sprožitev upravnega spora zoper Sklep Vlade Republike Slovenije, št. 21400-4/2024/2 z dne 29. 02. 2024. S sprejetim sklepom občinski svet pooblašča župana, da v imenu občine in v skladu z zakonodajo sproži upravni spor zoper sklep vlade, ki se nanaša na postavitev izpostave azilnega doma na območju nekdanjega mejnega prehoda Obrežje.

Občinski svet Občine Brežice je že na 4. izredni seji, 5. 3. 2024 ostro nasprotoval odločitvi vlade, da na območju nekdanjega mejnega prehoda Obrežje vzpostavi azilni center, in svet je soglasno sprejel pet sklepov*. Sprejeti sklepi so bili nemudoma posredovani Vladi RS, Generalnemu sekretariatu Vlade RS in Uradu Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Občina je istočasno vse navedene pozvala, da glede na številne izjave predstavnikov vlade v medijih in sprejeti sklep vlade v čim krajšem času dostavijo občini vse izvedene študije za določitev dodatnih lokacij azilnega doma z vrednotenjem ostalih obravnavanih lokacij in argumenti, ki so jih prepoznali pri lokaciji Obrežje v prid te v primerjavi z ostalimi.

Občina Brežice do danes ni prejela odziva nobene od naslovljenih strank. Istočasno po izjavah predstavnikov vlade v medijih ugotavljamo, da se aktivnosti, vezane na sklep nadaljujejo. Zato se je Občina Brežice odločila, da sodeluje v postopku upravnega spora zoper sklep vlade o postavitvi azilnega doma. S tem bo občina izkoristila tudi pravno pot zoper odločitev vlade in poskušala uveljaviti svoj pravni interes kot tožnik. S predlogom tožbe občina predlaga tudi izdajo začasne odredbe za zadržanje sklepa vlade o azilnem centru na Obrežju.

*Več podatkov o sprejetih sklepih: https://www.brezice.si/sl/novice/2024030522484418/obcinski-svetniki-soglasno-proti-sklepu-vlade-o-postavitvi-zacasnega-azilnega-centra-na-obmocju-mejnega-prehoda-obrezje

Vir: Občina Brežice