Občina Brežice: Pospeševanje podjetništva

Občina Brežice je s podpisom in predajo pogodb letošnjim prejemnikom sredstev sklenila javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva.

Štiri upravičena podjetniška področja sofinanciranja

Tudi v letu 2017 so podjetniki lahko pridobili sredstva za štiri različne namene. Skupna višina razdeljenih proračunskih sredstev je znašala 140.000 evrov.

  • Začetne investicije – prvi namen razpisa
  • Sofinanciranje delovnih mest – povezanih z investicijo
  • Podpora pri predstavitvah na sejmih z novimi inovativnimi produkti in storitvami
  • Sofinanciranje najemnine v poslovnih prostorih v starem mestnem jedru
Prioriteta razpisa novi prijavitelji in uresničevanje Strategije turizma

Novosti v razpisu:

  • Omejil je prijavitelje za namen sofinanciranja investicij na tiste, ki v letih 2015 in 2016 še niso prejeli sredstva dvakrat zapored za isti namen.
  • Pri sofinanciranju stroškov odpiranju novih delovnih mest, povezanih z investicijo so, v skladu s smernicami strategije turizma občine Brežice 2017-2021 imeli prednost prijavitelji, ki so z novimi zaposlitvami dokazali povečano število nočitev.
  • Dodatno so lahko prijavitelji pridobili sofinanciranje stroškov udeležbe na sejmih, kjer so predstavljali turistično ponudbo in inovativne turistične produkte.
46 odobrenih vlog in 15 novih delovnih mest

Zaradi omejitve možnosti prijave za namen investicije je bilo odobrenih manj vlog, vendar pa so prijavitelji prijeli višji odstotek sofinanciranja –  letos 18,25%, lani 8,25%.

Za sofinanciranje investicij je občina namenila skupaj 107.455,69 EUR, za nova delovna mesta 22.800,00 EUR, za promocijo na sejmih 5.661,93 EUR in najemnine v starem mestnem jedru skupaj 4.040,08 EUR.

Občina za razvoj con podjetnikom zagotovila dodatna sredstva

Občina Brežice podpira delo podjetnikov tudi z delovanjem Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, ki izvaja obsežno dejavnost informiranja, promocije in podpore ter samostojne projekte kot je to Podjetniško obrtni in kmetijski sejem Brežice.

Občina je bila uspešna v pogajanjih z državo in pridobila nepremičnine na območju Slovenske vasi, ki so že v najemu podjetij. Zaključene so investicije v Industrijsko cono Brezina in Obrtno poslovno cono Dobova, ki nudijo nove prostorske možnosti razvoja.

Župan Ivan Molan pa je posebej izpostavil subvencije Občine pri nakupu parcel v poslovni in obrtni coni Dobova in Brezina. V dveh letih je Občina za ta namen zagotovila 137.914,57 EUR in podprla nakup parcel ter prihodnji razvoj štirim podjetjem.

N. N.