Občina Brežice: Napoved poplav v obsegu kot leta 2010 – poziv k medsebojni pomoči

FOTO: Posavski obzornik

Štab civilne zaščite Občine Brežice in Štab operative gasilske zveze sta bila aktivirana, enote prostovoljnih gasilskih društev in civilne zaščite so na terenu že od dopoldneva. Pomagajo pri polnjenju vreč, ob Savski poti se je izvedla dodatna zaščita nasipa, izvedli so tudi eno preventivno evakuacijo ob samem nasipu. Stanje na terenu spremlja tudi župan Občine Brežice Ivan Molan, ki je obiskal nekatere od ogroženih lokacij.

Po napovedih bodo reke najvišje ob cca 23. uri, zato pozivamo občane, da preventivno iz kleti in nižjih prostorov umaknite premično premoženje. V okolici hiše zavarujte predmete, ki jih voda lahko odplavi. Živino umaknite na višje ležeča območja in ji pripravite začasno bivališče. Ker je poplavno ogroženih več naselij, prosimo občane, da smo solidarni in si pomagamo kot dobri sosednje. Še posebej tisti, ki lahko in imate tudi izkušnje iz preteklih poplav, priskočite na pomoč tistim, ki sami tega ne zmorejo.

Železni most je zaprt zaradi visokega vodostaja reke Save, občane tudi pozivamo, da se ne zadržujejo v bližini naraslih rek, saj vode še naraščajo.

Občinski štab civilne zaščite Brežice in Območna izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje sta na podlagi uradno prejetih podatkov s strani meteorološke dežurne službe in predvidevanih pretokov reke Save v naslednjih urah priporočila, da Terme Čatež d.d. vse goste obvestijo o preteči nevarnosti. Posebej goste mobilnih hišk in kampa, kjer je po oceni štaba in izpostave URSZR priporočena začasna evakuacija.

Glede na padavine se pričakujejo poplave obsega kot leta 2010, zato naj posamezniki, katerih objekti so poplavljeni takrat, takoj izvedejo vse ukrepe, ki jih lahko izvajajo samostojno, da se zaščitijo. V primeru, da potrebujejo pomoči, naj o tem obvestijo številko 112.

Vir: Občina Brežice