Občina Brežice je bila tretja občina v Sloveniji glede prenočitev turistov v decembru 2017

pixabay

V turističnih nastanitvenih objektih so v decembru 2017 našteli za 11 % več prihodov in za 10 % več prenočitev turistov kot v decembru 2016. Več prihodov in več prenočitev so ustvarili tuji in tudi domači turisti. V celem letu 2017 so oboji skupaj ustvarili skoraj 12 milijonov prenočitev.

Več tako tujih kot domačih turistov

V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v decembru 2017 zabeleženih več kot 279.000 prihodov turistov in skoraj 656.000 njihovih prenočitev, to je za 11 % več prihodov in za 10 % več prenočitev, kot jih je bilo v decembru 2016

Največ turistov iz Italije, Avstrije in Hrvaške

Od tujih turistov so v decembru 2017 pri nas največkrat prenočili turisti iz Italije (ustvarili so več kot 135.000 ali 34 % vseh prenočitev tujih turistov), sledili so turisti iz Avstrije (12 %), Hrvaške (9 %), Nemčije (5 %), Srbije (5 %) in Madžarske (3 %).

Tudi v decembru največ turistov prenočilo v hotelih

Skoraj 485.000 ali 74 % vseh prenočitev turistov v decembru 2017 je bilo ustvarjenih v hotelih.

Število prenočitev glede na december 2016 se je zvišalo v vseh tipih prej omenjenih turističnih nastanitvenih objektov razen v delavskih počitniških domovih in apartmajih, otroških in mladinskih počitniških domovih. Najbolj pa se je povečalo v zasebnih sobah, apartmajih, hišah, in sicer za 21 %; v hotelih se je povečalo za 10 %, v apartmajskih in počitniških naseljih za 4 % in v kampih za 3 %.

Največ turističnih prenočitev v zdraviliških občinah

Največ prenočitev turistov so v decembru 2017 našteli v zdraviliških občinah (36 % ali več kot 234.000); sledile so gorske občine (21 %), občina Ljubljana (14 %) in obmorske občine (13 %).

V vseh tipih turističnih občin je bilo v decembru 2017 ustvarjenih več prenočitev kot v decembru 2016. V gorskih občinah jih je bilo za 16 % več, v občini Ljubljana za 13 % več, v zdraviliških občinah za 6 % več in v obmorskih občinah za 1 % več.

Med posameznimi občinami pa je bilo največ prenočitev turistov v decembru 2017 ustvarjenih v občini Ljubljana sledile so občine Piran, Brežice, Kranjska Gora, Bled in Moravske Toplice.

Graf surs: Občine z največ prenočitvami turistov, Slovenija, december 2017
Do konca decembra 2017 skoraj 12 milijonov prenočitev turistov

Število prihodov turistov je bilo od začetka leta do konca decembra 2017 za 13 % višje, število njihovih prenočitev pa za 11 % višje kot v prejšnjem letu.

Tuji turisti so v tem obdobju opravili skoraj 8,1 milijona prenočitev in ustvarili več kot 3,4 milijona prihodov, domači pa več kot 3,9 milijona prenočitev in več kot 1,3 milijona prihodov. Oboji skupaj so v letu 2017 ustvarili skoraj 12 milijonov prenočitev.

Prenočitve domačih in tujih turistov v letu 2016 in 2017

Brežice: Občina, kjer turizem iz leta v leto raste. Veliko vlogo pri tem imajo Terme Čatež.

Krško: Tudi v Občini Krško število turističnih nočitev raste, predvsem se povečuje število tujih gostov.

Sevnica: V občini Sevnici je bil v letu 2017 za desetino večji turistični obisk, kot leta 2016. Vendar so to verjetno dnevni turisti, ki v Sevnico pridejo v sklopu enodnevnih izletov, saj prenočitve se povprečno niso povečale glede na leto 2016.

Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.

Vir: SURS

N. N.