Občina Brežice bo v najem oddala 12 stanovanjskih enot za starejše občane

Objekt nekdanjega Doma upokojencev Brežice (vir: občina)

Občina Brežice je na svoji spletni strani objavila Javno zbiranje ponudb za oddajo stanovanjskih enot v najem, stanovanjske enote so namenjene občankam in občanom, ki so dopolnili 60 let ali več.

Za najem je na voljo 12 stanovanjskih enot v Večgeneracijskem centru Brežice.

Stanovanjska enota kot del stanovanjske skupnosti predstavlja poleg individualnih prostorov (soba, wc z umivalnikom in predprostor) tudi skupne prostore (kuhinja, kopalnica/umivalnica in prostor za druženje). Z oddajo urejenih stanovanjskih enot bo občina uresničila cilj zagotavljanja dodatnih pogojev za kakovostno bivanje starejših občanov. Starejši iz različnih razlogov, pogosto zaradi omejenih finančnih sredstev, potrebujejo varen, urejen in cenovno dostopen prostor za bivanje, kjer si bodo ustvarili dom.

Enote se nahajajo v 2. nadstropju stavbe Večgeneracijskega centra na Prešernovi cesti 13, v kateri je za dostop na voljo tudi dvigalo. Deset stanovanjskih enot je predvidenih za bivanje ene osebe, posamezna enota je v povprečju velika cca 26 m2. Dve stanovanjski enoti pa sta primerni za bivanje dveh oseb, posamezna enota je v povprečju velika 49 m2.

Izklicna najemnina za manjšo stanovanjsko enoto je (odvisno od velikosti) od 43,29 EUR do 55,14 EUR, za večji enoti pa sta najemnini v višini 81,78 EUR in 97,68 EUR.

Najemniki bodo poleg najemnine dolžni plačevati še sorazmerni del obratovalnih stroškov uporabe stanovanjske enote in sorazmerni del obratovalnih stroškov skupnih prostorov stavbe. Pred sklenitvijo najemne pogodbe bodo najemniki morali poravnati varščino.

Rok za oddajo ponudb za najem je 8. 3. 2023 do 11. ure. Na spletni strani (brezice) je objavljena celotna dokumentacija z obrazcem (vlogo za najem) in pogoji najema.

Občina je stavbo bivšega doma upokojencev na Prešernovi cesti 13 pridobila sredi leta 2018 na podlagi Pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Ob prenosu se je občina zavezala uresničiti projekt »Revitalizacija objekta bivšega doma upokojencev Brežice«. V sklopu projekta je obnovljena stavba prednostno namenjena dejavnosti zagotavljanja nastanitvenih kapacitet za osebe s posebnimi potrebami. Tako je del prostorov občina že namenila bivalnim enotam varovancem Varstveno delovnega centra (VDC) Leskovec Krško. Ravno tako so v prenovljeni stavbi svoje nove prostore našla številna društva ter ostale nevladne organizacije, ki delujejo na področju zdravstvenega in socialnega varstva.

Občina pa z objavljenim javnim pozivom za oddajo urejenih stanovanjskih enot v najem zasleduje cilj zagotoviti dodatne pogoje za kakovostno bivanje starejših prebivalcev v lokalni skupnosti.

Obnovljena notranjost objekta
Skupna kuhinja
Soba

M. P.