Ob vstopu v državo se priznajo tudi testi PCR in hitri testi iz Bosne in Hercegovine

V Slovenijo je od danes mogoče vstopiti tudi s PCR in hitrimi antigenskimi testi na koronavirus, ki so bili opravljeni v Bosni in Hercegovini. Vlada je to možnost sprejela v sredo, po četrtkovi objavi v uradnem listu pa je odločitev začela veljati z današnjim dnem. Odločitev bo veljala najmanj do 8. avgusta.

Vlada je dodala še pogoje za priznavanje testa PCR ali testa HAG iz vseh ostalih tretjih držav, ki niso izrecno navedene v odloku.

Če je test PCR ali test HAG opravljen v državi, ki ni navedena v odloku, je ustrezen, če hkrati izpolnjuje vse naslednje pogoje:

  • vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test PCR ali test HAG, izdan v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja: ime, priimek, enoznačni identifikator osebe (Enotna matična številka občana – EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, številka potne listine ali drugega dokumenta države, datum rojstva ali drug podoben identifikator), podatke o vrsti testa (proizvajalec, datum in ura odvzema brisa), podatki o izdajatelju potrdila in datum izdaje potrdila, in
  • je opremljen s kodo QR v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom evropskega digitalnega covidnega potrdila (EU DCP), in
  • omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP.

M. P.