Ob svetovnem dnevu turizma v Brežicah: Utrjevanje trajnostnih rešitev v Brežicah

Včeraj smo na posestvu Banove domačije, doživljajske domačije na pragu neokrnjene narave, svečano obeležili Svetovni dan turizma, ki je namenjen ozaveščanju o izjemnem pomenu turizma za svet, vsekakor pa tudi za Brežice, saj ta dejavnost skupaj z gostinstvom zaposluje vsakega desetega občana. Letošnja parola »Zdaj je čas za nove in inovativne rešitve«, vsakodnevno velja za delavce v lokalnem turizmu. V letu 2023 se nam v Brežicah obrestuje preteklo delo, saj je zaživelo oz. je v izgradnji več dolgoletnih projektov: oživitev Banove domačije, izgradnja razgledne ploščadi na sv. Vidu, prenovljeni vodovodni stolp s paviljonom, oranje ledine za prireditve z manj odpadki, širitev tradicionalnih dogodkov z dodajanjem športnih vsebin, …

Uvodoma je Nejc Pozvek s Fakultete za turizem UM razgrnil izhodišča nove Strategije razvoja turizma v Brežicah in hkrati poudaril pomen medsebojnega povezovanja. Sledila je novinarska konferenca, v katero je uvod naredila Katja Čanžar, direktorica ZPTM Brežice, in izpostavila ključno sporočilo novinarske konference: »Vodilni področji dela ZPTM v letu 2023 sovpadata tako z nacionalnimi in mednarodnimi strateškimi usmeritvami kot z vodili platinaste destinacije; to sta utrjevanje trajnostnih rešitev v turistični industriji in vzpostavitev kolektivne blagovne znamke Brežice Izbrano. V slednjo se je vključilo že 26 ponudnikov s kar 124 izdelki. Seveda pa se je s podelitvijo certifikatov pravo delo šele začelo. Zelo pomembno bo zagotavljanje določenih količin, predvsem pa vključenost certificiranih izdelkov in pridelkov v različne vrste ponudbe, zlasti še na področjih gostinstva in turizma. Naj še pohvalim trajnostne rešitve v destinaciji – Zeleni ključ kot vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji ima na današnji dan že 14 ponudnikov v občini Brežice.

Župan Ivan Molan je izpostavil, da je Občina Brežice v zadnji dekadi v turizem vložila 30 milijonov eurov ter poudaril pomembnost naložb v turizem: »Zavedamo se, da je prihodnost turizma odvisna tako od kvalitetne oskrbe z vodo, kolesarskih povezav, mostov, pločnikov, do namakalnega sistema, ki kmetovalcem omogoča stabilnejši in kakovostnejši pridelek, pa vse do obnove kulturnih spomenikov, vzpostavitve trajnostnih turističnih zanimivosti in sofinanciranja dogodkov v destinaciji.«

Zunanji pogled na brežiški turizem je podala Nataša Hočevar, vodja razvoja pri Slovenski turistični organizaciji, ki je pohvalila dosedanji napredek destinacije: «To je perspektivna turistična destinacija, ki je v zadnjih letih naredila velik napredek. Lahko rečem, da ste med najbolj 5 trajnostnimi destinacijami v Sloveniji – iz srebrnega znaka na platinasti, kar predstavlja izjemno velik dosežek in hkrati veliko obveznost do gosta, ki prihaja k vam.«

Katja Sreš iz društva Ekologi brez meja je prireditev Mestna promenada Brežice 2023 uradno razglasila za “Zero Waste” prireditev ter direktorici ZPTM Brežice podelila priznanje. Izpostavila je: »Lahko pohvalim izredno dobro sodelovanje z vašimi organizacijami oziroma zavodi in podjetji. Mestna promenada je prejela naziv zero waste, saj vam je uspelo zbrati več kot 90% ločenih odpadkov, natančneje 97,4 %. Mestna promenada je bila najdaljša zero waste prireditev v Sloveniji. V 14 dneh je bilo zbranih 485kg odpadkov oziroma na obiskovalca zgolj 40 g. Statistika sicer kaže, da se na tovrstnih prireditvah v povprečju ustvari do 1.5 kg na dan prireditve.«

Pogostitev sta tokrat pripravila ambasadorja destinacije Jure Tomič iz Ošterije Debeluh in Miha Istenič iz Vinske kleti Istenič.

 

Vir: Zavod za podjetništvo turizem in mladino Brežice