Nuklearka nadaljuje nadgradnjo varnostnih sistemov

Foto: Letno poročilo NEK 2016

Nuklearna elektrarna Krško (Nek) je z italijanskim podjetjem Ansaldo Nucleare te dni podpisala pogodbo za izvedbo projekta nove dodatno utrjene zgradbe z dodatnimi viri vode in sistemi za odvod zaostale toplote v primeru nedelovanja obstoječih sistemov. Projekt bodo končali do konca leta 2021.

Po javno dostopnih podatkih v Neku niso navedli vrednosti omejene pogodbe, stroške naložbe pa bodo porazdelili po letih. V njenem okviru pa bodo vgradili dodatni črpalki za vbrizgavanje hladilne vode v uparjalnika in primarni hladilni krog.

Omenjeni projekt, ki bo okrepil jedrsko varnost krške nuklearke, obsega izdelavo dokumentacije, gradnjo dodatno utrjene zgradbe in nabavo, vgradnjo ter preizkus opreme.

Naložbo bodo pokrili z lastnimi sredstvi iz amortizacije in z zadolževanjem v skladu z vsakoletnim gospodarskim načrtom. Sicer pa gre za zadnji projekt tretjega dela programa varnostne nadgradnje Neka.

Program nadgradnje varnosti Nek, ki izhaja iz obratovalnih izkušenj jedrske industrije po dogodkih na Japonskem in spreminjajočih se razmer v okolju ter pomeni izpolnitev odločb Uprave RS za jedrsko varnost o izvedbi modernizacije varnostnih rešitev za preprečevanje težkih nesreč in blažitev njihovih posledic, obsega izvedbo dodatnih varnostnih sistemov, ki zagotavljajo odpornost elektrarne na izredne naravne in druge dogodke nizke verjetnosti, kot so ekstremni potresi, poplava ali padec komercialnega letala.

Prvi del tridelnega programa nadgradnje varnosti so končali leta 2013. Zdaj potekajo projekti drugega dela, ki obsegajo tudi nadgradnjo operativnega podpornega centra in gradnjo pomožne komandne sobe, v omenjeni tretji del pa spada še uvedba suhega skladiščenja izrabljenega jedrskega goriva.

Izgradnja pomožne komandne sobe je modifikacija, ki je jedro projekta Varnostne nadgradnje – Faza 2 in je razdeljena na 3 faze:

  • Faza 1 – dela v remontu 2016 (pripravljalna dela)
  • Faza 2 – dela v obratovalnem ciklusu OL29 (pripravljalna dela)
  • Faza 3 – izvedba projekta in razglasitev delovanja pomožne komandne sob.

Krška nuklearka bo po končanih posodobitvah, ki obsega program nadgradnje njene varnosti, po varnostnih merilih primerljiva s tovrstnimi novimi elektrarnami, so še zapisali v Neku.

O podpisu omenjene pogodbe z italijansko energetsko družbo Ansaldo Nucleare so v sredo poročali tudi na spletni strani SeeNews, ki objavlja poslovna poročila za Jugovzhodno Evropo. Tudi oni niso razkrili vrednosti pogodbe.

N. N.