Novo šolsko leto je pred vrati: Katere novosti prinaša? Katere srednje šole imajo še prosta vpisna mesta?

pexels.com

Za 179.511 učencev in okoli 74.000 dijakov se bodo v petek odprla šolska vrata, od tega za 21.850 učencev sploh prvič. Letošnja novost v osnovnih šolah je, da bo ministrstvo za prvošolčke zagotovilo brezplačna učna gradiva, v srednjih šolah pa uvajajo vajeništvo.

Brezplačna učna gradiva

Tako v osnovnih kot srednjih šolah in vrtcih se obeta nekaj novosti. V osnovnih šolah bo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prvič zagotovilo brezplačna učna gradiva za vse učence 1. razredov. Prav tako naj bi bili v novem šolskem letu dokončno obnovljeni vsi učbeniški skladi.

V osnovnih šolah tuj jezik tudi v 3. razredih

V vseh osnovnih šolah bodo v novem šolskem letu začeli izvajati pouk prvega tujega jezika tudi v 3. razredu. Slednje je logično nadaljevanje uvajanja tujega jezika v 2. razred, ki so ga morale v lanskem šolskem letu začeti izvajati vse osnovne šole.

V osnovno šolo bo letos vključenih nekoliko več otrok kot v lanskem šolskem letu, in sicer 4332 več, bo pa prvič v osnovno šolo odšlo nekoliko manj otrok kot lani, in sicer 302 manj. Število dijakov in dijakinj bo letos približno enako kot lani.

V vrtcih se obetajo brezplačni krajši programi za predšolske otroke, ki niso bili vključeni v vrtce

Na področju vrtcev, ki jih bo v novem šolskem letu obiskovalo okoli 85.000 otrok, bo spremembe najverjetneje prinesla novela zakona o vrtcih, ki jo je vlada v DZ poslala v začetku julija. Novela, ki naj bi jo začeli izvajati v začetku leta 2018, bo (če bo seveda sprejeta) staršem otrok, ki v letu pred obveznim vstopom v osnovno šolo niso vključeni v vrtec, zagotavljala državno financiranje krajših programov v obsegu 240 ur letno. S tem se želi zagotoviti večjo vključenost predšolskih otrok v vrtce v letu pred obveznim vstopom v osnovno šolo.

Kako zasedene bodo šolske klopi v Sevnici?

V Sevnici bo letos v  šolske klopi bo sedlo 1431 učencev, med njimi 172 prvošolcev. Srednješolska leta se pričenjajo za 157 učencev, ki so v lanskem šolskem letu uspešno zaključili devetletno izobraževanje na sevniških osnovnih šolah. V šolskem letu 2016/2017 bo vrtce v občini Sevnica po trenutnih podatkih obiskovalo 691 otrok, vključeni pa bodo v 39 oddelkov, kar je eden več kot v istem času lani. V vrtce so sprejeti vsi otroci, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev. Odstotek vključenosti otrok v vrtce se po trendu iz leta v leto viša. Predšolska vzgoja je sicer zagotovljena na osmih lokacijah po občini.

Na Šolskem centru Krško – Sevnica bodo začeli na novo izvajati program strojni mehanik.

V nekaterih srednjih šolah novi programi

Na področju srednjih šol se največja sprememba obeta s poizkusno uvedbo vajeništva. Za zdaj je načrtovana vključitev vajeništva v štiri programe srednjega poklicnega izobraževanja:

  • oblikovalec kovin-orodjar (Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad ter Šolski center Škofja Loka),
  • kamnosek (Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana),
  • mizar (Šolski center Novo mesto in Šolski center Slovenj Gradec)
  • ter gastronom hotelir (Srednja šola Izola in Srednja šoli za gostinstvo in turizem Radenci).

V prvih treh letih pričakujejo do 200 vajencev na generacijo.

Katere srednje šole imajo še prosta vpisna mesta?

Danes se začne drugi prijavni rok za vpis na višje strokovne šole, na voljo je 10.722 vpisnih mest.

Največ prostih vpisnih mest, ima na rednih programih javnih višjih strokovnih šol s 87 mesti program ekonomist na Ekonomski šoli Celje, na zasebnih šolah pa redna vpisna mesta ponuja le še Doba Epis – Višja strokovna šola Maribor v okviru progama poslovnega sekretarja.

Pri mestih za izredni vpis na javnih zavodih s 113 mesti je v ospredju program strojništva na Šolskem centru Novo mesto, v okviru zasebnih šol pa s 118 mesti program ekonomist na šoli B2 v Mariboru.

Seznam o prostih vpisnih mestih si lahko pogledate  na strani ministrstva – drugi prijavni rok.

Drugi prijavni rok je odprt od 28. avgusta do 1. septembra.

N. N.