Nov vrtec na Senovem odprl vrata

Najmlajši iz vrtca pri OŠ XIV. divizije Senovo, letos jih vrtec obiskuje skupaj 132, so včeraj prvič prestopili prag novega vrtca na novi lokaciji. V novem skoraj ničenergijskem objektu z nekaj več kot 1300 kvadratnimi metri uporabne površine je osem oddelkov, razdelilna kuhinja, zbornica, kabineti, garderobe in skupni prostor oz. telovadnica.

 

Kot je ob tem poudaril župan Miran Stanko, skoraj ničenergijski objekt omogoča zelo visoko energetsko učinkovitost oz. zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, tako za najmlajše kot za vzgojiteljice pa so z novim objektom zagotovljeni bistveno kakovostnejši pogoji bivanja in dela.

Potem ko je bila v letu 2019 pripravljena projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje in izbran izvajalec, so se dela na novi lokaciji začela v lanskem aprilu in v marcu letos zaključila. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 17. marca. Skupna vrednost naložbe znaša 3,3 milijona evrov, od tega bo občina iz državnih sredstev počrpala 2,28 milijona evrov, od Eko sklada pa pričakujejo še dobrih 480.000 evrov.

V lanskem letu je Občina Krško poleg gradnje novega vrtca na Senovem v večnamenskem domu na Zdolah uredila nove prostore za enoto krškega vrtca na Zdolah, zaključila z rekonstrukcijo in gradnjo prizidka na OŠ Koprivnica in nadaljevala z aktivnostmi za umeščanje in gradnjo novega objekta OŠ dr. Mihajla Rostoharja v starem mestnem jedru. V letošnjem letu bodo začeli z gradnjo podružnične osnovne šole in vrtca v Velikem Podlogu.

A. M.