Norčevanje vlade iz upokojencev in invalidov

Predsednik vlade in dva od treh podpredsednikov (Tanja Fajon in Luka Mesec). Vir: arhiv

Upokojenci in prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja bodo z junijskimi pokojninami, 30. junija, prejeli letni dodatek, pogovorno bolj znan kot regres za letni dopust. Letos bo za 5 evrov višji kot lani, vendar je vlada že lani poleti z rebalansom proračuna za leto 2023 zvišala tudi pokojninske osnove (Dejstva).

Osnove so praviloma zvišali za 5,2 odstotka, in glej čudo, za toliko so se februarja letos zvišale tudi pokojnine (vir), s poračunom od januarja, čeprav so takrat zatrjevali, da je redno 5,2-odstotno zvišanje rezultat izračuna.

Zakon namreč določa, da se pokojnine redno uskladijo za 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače, izplačane za obdobje med januarjem in decembrom preteklega leta, v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem, in za 40 odstotkov povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju med januarjem in decembrom preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem. Uskladitev pokojnin je izražena v odstotku in je seštevek obeh ugotovljenih delnih rasti, določa zakon.

Vlada Roberta Goloba pa je izračun “poznala” že lani poleti, v kar lahko močno dvomimo. Bolj verjetno je, da je bila 5,2-odstotna uskladitev bolj stvar dogovora kot izračuna.

Mačehovski odnos vlade do upokojencev se kaže tudi v tem, da je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) že septembra lani vladi predlagal izredno uskladitev pokojnin v višini 4,4 odstotka, letos pa še za 3,5 odstotka. Vlada je vse to ignorirala.

Če bi v vladi upoštevali izračune za izredno uskladitev bi bile pokojnine danes višje za 13,67 odstotka. Tako pa so višje zgolj za 5,2 odstotka, kolikor je bila ob 10,5-odstotni inflaciji zadnja uskladitev.

Zneski letnega dodatka

Prejemnikom pokojnin bo letni dodatek v letu 2023 izplačan v naslednjih zneskih:

višina pokojnine znesek letnega dodatka
do 600,00 EUR 455,00 EUR
od 600,01 EUR do 720,00 EUR 315,00 EUR
od 720,01 EUR do 850,00 EUR 255,00 EUR
od 850,01 EUR do 1.020,00 EUR 205,00 EUR
od 1.020,01 EUR 145,00 EUR

Letni dodatek bodo prejeli tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, in sicer v naslednjih zneskih:

višina nadomestila iz invalidskega zavarovanja  znesek letnega dodatka
do 850,00 EUR 255,00 EUR
od 850,01 EUR do 1.020,00 EUR 205,00 EUR
od 1.020,01 EUR 145,00 EUR

V znesek pokojnine za obračun letnega dodatka se upoštevajo tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete iz tujine. Višina pa se določi glede na skupen znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujine.

Če osnova za odmero letnega dodatka ne presega 600 evrov, se bo letni dodatek v znesku 455 evrov izplačal v celotni višini, tudi tistim, ki prejemajo delno pokojnino.

ZPIZ bo prejemnikom pokojnin, ki so imeli na dan 1. januar 2023 prebivališče v drugi državi ali imajo prebivališče v Sloveniji in se jim pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu, ter uživalcem, ki bivajo v Sloveniji in po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije prejemajo tudi pokojnino iz tujine, do konca marca 2023 posredoval v izpolnitev obrazec »Izjava o višini tuje pokojnine«.

Vsi tako pozvani morajo zavodu predložiti podatke o višini pokojnine iz tujine, izplačane v januarju 2023, oziroma sporočiti, da ne prejemajo pokojnine iz tujine. Podatke lahko sporočijo prek spletnega portala, navedenega na spremnem dopisu, ali izpolnjeno izjavo vrnejo po pošti.

Več podrobnosti je dostopnih na povezavi: ZPIZ

M. P.