Ne zamudite razpisa za denar občine Krško za malo gospodarstvo

Slika je simbolična. (pixabay.com)

Le še danes se je mogoče prijaviti na javni razpis občine Krško za naložbe v malem gospodarstvu za leto 2017. Na voljo je 130.000 evrov, prijavijo pa se lahko mikro in majhna enotna podjetja, samostojni podjetniki ter strokovna društva in združenja na področju podjetništva.

Občina Krško je razpis v uradnem listu objavila 11. avgusta, zadnji dan, ko je še mogoče oddati vloge, pa je danes.

Za projekte, ki so jih podjetja že izvajala in tudi že plačala
Občina bo sredstva, ki so nepovratna, razdelila za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, in sicer za projekte, ki so jih podjetja izvajala in tudi plačala v obdobju od 22. septembra do danes. V poštev pridejo naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise, promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah, posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje ter spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.

Upravičenci mikro in majhna podjetja, samostojni podjetniki
Upravičenci do sredstev so mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki na območju občine Krško, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah, ter strokovna društva in združenja na področju podjetništva.

Lahko tudi s sedežem izven občine

Tisti, ki kandidirajo, morajo imeti sedež dejavnosti na območju občine Krško. Je pa do sredstev upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež izven občine Krško, v kolikor ima poslovno enoto v občini Krško in v njej zaposluje najmanj dve tretjine vseh zaposlenih za nedoločen čas iz občine Krško in vlaga na območju občine.

Sredstva bodo upravičencem dodeljena po pravilu de minimis. Pomoči po omenjenem pravilu so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne predstavljajo državne pomoči.

Vsa razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si v rubriki javni razpisi, zainteresirani pa jo lahko dvignejo tudi v času uradnih ur na oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško.

M. N.