Ne spreglejte: Razpis za ugodna posojila kmetijstvu

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil razpis za posojila v kmetijskih gospodarstvih, ki so se zaradi razglasitve epidemije covid-19 znašla v situaciji, ko ne morejo zagotoviti sredstev za gnojila, fitofarmacevtska sredstva, krmo, gorivo, transportne stroške, stroške dela idr.

Na voljo imajo 3 milijone evrov.

Vlagatelji lahko zaprosijo za posojilo v višini od 5.000 do 50.000 evrov z obrestno mero 3-mesečni EURIBOR in pribitkom 0,5 % letno.

Roki za oddajo vloge so 15. maj 2020, 12. junij 2020, 10. julij 2020, 7. avgust 2020 in 4. septembru 2020.

Kmetje lahko vlogo oddajo tudi v elektronski obliki.

Več o razpisu in dostop do vloge: tukaj

M. P.