Ne spreglejte: Javno povabilo za izbor programov javnih del 2018!

Foto: Zavod RS za zaposlovanje

Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

Na Zavodu za zaposlovanje so danes, 24.10.2017, objavili javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2018. Za njihovo izvedbo so namenili 25 milijonov evrov za predvidenih 4.500 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci.

Kateri delodajalci se lahko prijavijo in do kdaj?

Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih. Na javno povabilo se lahko prijavijo neprofitni delodajalci, ki bodo izvajalci programov javnih del.

Izvajalci oddajo ponudbo za program javnega dela na območno službo, v kateri se bo program izvajal. Javno povabilo je odprto od 10. 11. 2017 od 8. ure, do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. 4. 2018 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb. Če bodo razpoložljiva sredstva razdeljena pred iztekom končnega roka, bo zaključek javnega povabila objavljen na spletni strani.

Kdo se lahko vključi v program javnih del?

V javna dela se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Takšen način razporeditve sredstev se je v zadnjih dveh letih izkazal za uspešnega, saj se je precej povečalo število vključenih oseb z nižjo ravnjo izobrazbe. Prav tako ugotavljalo, da je bilo v programe vključenih večje število oseb, ki so bile prej prijavljene med brezposelnimi več kot dve leti, so sporočili iz Zavoda RS za zaposlovanje.

Tudi letos bodo omogočili zaposlitev udeležencev za krajši delovni čas in sicer za najmanj 25 ur tedensko.