Ne ljubljanskem seznamu za občinska stanovanja praktično ni slovenskega priimka

Fotografija je simbolična.

Ljubljanski javni stanovanjski sklad, ki gospodari z daleč največ stanovanji v javni lasti, je aprila 2019 objavil razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Sklenil ga je avgusta 2020 z objavo upravičencev do stanovanj.

Seznam upravičencev je dolg. V kategoriji A gre za 226 prosilcev, v kategoriji B pa 108 prosilcev. Pri tem so prosilci z A seznama oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine.

Na seznamu sicer najbolj zbode v oči to, da na njem praktično ne najdemo slovenskih imen in priimkov in da imamo bolj občutek, da gre za seznam upravičencev v glavnem mestu BiH ali Srbije. Ljubljanski župan Zoran Janković si očitno pospešeno kupuje volilno telo.

A. M.